Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst

Expositie is afgelopen

Hollandfestival

Tentoonstelling 14-02-2021 t/m 11-04-2021 > Bornem - Hingene
Piet Van Zon
De toeschouwer maakt als het ware het werk dat door de kunstenaar als beeld in de ruimte is neergezet. Dit is de grens tussen de wereld van het beeld en dat van de kijker.
Yahya Youssef
Tijdens zijn jeugd waren ornamenten voor bouwwerven zijn inspiratiebron. Tot 1964 werkte hij figuratief, maar vond er geen oplossing in voor zijn noden. Yahya wil ingrijpen in de wiskundige wetmatigheden.
Roland de Jong Orlando
Roland de Jong Orlando heeft een fascinatie voor systemen, patronen en regels. Hij beweegt zich in het creatieve gebied tussen wiskunde en esthetiek
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene
Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst Bornem - Hingene (2)

Centrum als ontmoetingsplaats voor constructivisten
In de galerie stellen wij afwisselend werken tentoon van diverse kunstenaars. In een afzonderlijke ruimte echter, tonen wij op constante
basis creaties van zowel befaamde nationale - als internationale artiesten. Ook deze lijst van werken is dynamisch en wijzigt voortdurend
in functie van hun beschikbaarheid. Het Centrum wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor geestverwanten in het Constructivisme,
en dat door het ter beschikking stellen van een gespecialiseerde bibliotheek en het organiseren van lezingen.

Center as a meeting place for Constructivism
In the gallery there are expositions of temporary artwork created by several artists. In a separate room on the contrary, we are showing
on a permanent basis work of famous national and international artists. This list is continuously changing as well, according to the
availability of artwork. The Center aims to be a forum too for all like minded people in Constructivism, by putting a specialized library
at their disposal and by organizing conferences on the subject.

Centre comme lieu de Constructivisme
Dans la galerie sont exposés sporadiquement des réalisations de diverses artistes. Dans une salle séparée au contraire, nous exposons
constamment des oeuvres d’art des artistes nationaux et internationaux. Cette dernière liste aussi, est très dynamique et par conséquent
les créations seront régulièrement remplacées selon leur disponibilité. A noter, que le Centre envisage également d’être un lieu
de rencontre pour toute personne attirée par le Constructivisme en mettant une bibliothèque spécialisée et en organisant des conférences
dans le domaine.

Openingstijden

Zaterdag en Zondag van 14.00 tot 19.00 uur en na afspraak

  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Beeldentuin

Stuur een bericht naar "Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst"