Witte de With | Center for Contemporary Art

Meer...
Expositie is afgelopen

Mark Geffriaud - tweeduizend vijftien

Tentoonstelling 14-10-2016 t/m 15-01-2017 > Rotterdam

"In het donker komt een stem dichterbij. Stel je voor."

Dit zijn de eerste woorden van Company (1977-1979), een korte roman van Samuel Beckett. Met tweeduizend vijftien herinterpreteert kunstenaar Mark Geffriaud (FR, 1977) bepaalde formele en verhalende kenmerken van deze tekst – de anonieme stem die spreekt in de tweede persoon; de afgesloten, bijna metaforische ruimte waar het verhaal zich ontvouwt – en voert deze door in zijn eigen onderzoek naar het fenomeen van tijd in cinema.

Geffriaud laat meerdere videoprojecties zien, beelden die hij opnam tijdens zijn recente reis in Zuid-Amerika. In de Atacama woestijn in Chili, op de top van de Armazones berg, bezocht hij de bouwplaats van wat de grootste telescoop ter wereld gaat worden. Van hieruit hopen astrofysici terug in de tijd te reizen en de geboorte van de eerste sterrenstelsels waar te nemen. Op het strand van het Titicaca meer, gelegen tussen Peru en Bolivia, zag de kunstenaar grote bouwstenen die daar meer dan duizend jaar geleden om onbekende redenen zijn achtergelaten. De diverse theoriën over het gebouw waarvoor ze bedoeld waren zijn in feite speculaties over het verleden, om een projectie te construeren voor een toekomst die altijd fictief zal blijven.

Tussen deze twee onderzoekslocaties ligt het land van de Aymara, het enige volk op aarde dat een omgekeerd concept van tijd heeft: het verleden ligt voor ons en de toekomst achter ons. Deze omkering van tijd wordt ook tastbaar in de tentoonstelling, middels vertoningen van de video, lukrake onderbrekingen van de projecties, en de flow van de voice-over. De bijbehorende soundstrack loopt onafhankelijk van de projecties door, met plotselinge harmonie en raakvlakken tussen beeld en geluid als resultaat. Online kan de voice-over altijd en overal beluisterd worden, wat dit werk een geheel eigen relatie tot tijd en tijdelijkheid verleent.

De ramen van de tentoonstellingsruimte zijn gebruikt als drager voor de aftiteling van het getoonde videomateriaal. Hier gebruikt Geffriaud klassieke academische voetnoten als vorm voor een ander type para-tekst: de productie-informatie en het dankwoord.

Witte de With | Center for Contemporary Art

Witte de With, Center for Contemporary Art is een internationale kunstinstelling met Rotterdam als thuisbasis. Sinds 1990 onderzoekt Witte de With wereldwijd nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en presenteert deze aan het publiek door middel van tentoonstellingen, theoretische en educatieve programma’s, publieksevenementen en publicaties. Haar positie in het culturele veld is uniek. Witte de With is een alternatief voor de meer traditionele musea voor moderne en hedendaagse kunst, kunstenaarsinitiatieven en commerciële galeries. Het dynamische team van Witte de With, Center for Contemporary Art stelt de instelling in staat om actueel, innovatief, experimenteel en flexibel te zijn. De instelling fungeert als springplank naar een professionele carrière voor menig beginnend curator, criticus, wetenschapper en educator. Al meer dan 20 jaar is Witte de With één van 's werelds meest invloedrijke en gerenommeerde tentoonstellingshuizen waar plaats is voor vernieuwing en kwaliteit.
Het is belangrijk voor Witte de With om samen te werken in de stad en op nationaal en internationaal niveau. Want samenwerking vergroot kennis, middelen, slagkracht en distributiemogelijkheden en stimuleert inspiratie en innovatie.
Door de samenwerking aan te gaan met jonge en gevestigde makers, curatoren, kunstwetenschappers en het publiek heeft Witte de With een belangrijk – nog steeds groeiend – nationaal en internationaal netwerk om zich heen verzameld, dat het instituut en het programma volgt, ondersteunt en voedt. We zijn er trots op dat het werk van vele inmiddels vermaarde hedendaagse kunstenaars bij Witte de With is getoond.
Inbreng van het publiek en gezamenlijke reflectie vormen het hart van de programma’s. Door middel van educatieve projecten en publieksevenementen wordt een breed en divers publiek bereikt en betrokken. Bovendien wordt binnen deze programma’s veelal samengewerkt met kunstenaars en andere professionals. De afstand tussen publiek en makers is dan ook klein.

Openingstijden

Openingstijden
dinsdag t/m zondag, 11.00 - 18.00 uur
Gesloten op maandagen en gedurende installatieperioden
Toegangsprijzen
€ 6,00 Witte de With
€ 3,00 korting: < 18 jaar / studenten / CJP / 65+ / groepen (min. 10)
Gratis: < 12 jaar / CKV / Rotterdampas
MJK is geldig

Rondleidingen:
Meer informatie en reserveren via e-mail education@wdw.nl of telefonisch 010 4110144.

Onderwijs:
Meer informatie via: education@wdw.nl of telefonisch via: 010 4110144

Witte de With | Center for Contemporary Art Rotterdam

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "Witte de With | Center for Contemporary Art"