Witte de With | Center for Contemporary Art

Meer...
Expositie is afgelopen

Lerole: Footnotes (The struggle of memory against forgetting)

Tentoonstelling 20-10-2017 t/m 18-02-2018 > Rotterdam
Witte de With | Center for Contemporary Art Lerole: Footnotes (The struggle of memory against forgetting)

De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Dineo Seshee Bopape verzorgt de achtste en laatste presentatie in de reeks Para | Fictions. In haar werk verbeeldt zij verhalen waarin het materiële en het ontastbare samenkomen. De tentoongestelde installatie is geïnspireerd door schrijver James Baldwin, die bekendstaat om zijn lyrische proza en werk over de complexe druk die ras, seksualiteit en aanvaarding uitoefenen op sociaal en psychologisch vlak. Bopape overdenkt aan de hand van geluidsopnames pre-koloniale opstanden en verzetsdaden in Afrika, als reactie op de Europese invasie.

Vaak wordt gedacht dat het Afrikaanse continent zonder slag of stoot werd gekoloniseerd, zonder verzet van de vele lokale samenlevingen en koninkrijken. Dit is niet het geval: mensen vochten, verzetten zich, rebelleerden en weigerden, uren, dagen, decennia en eeuwenlang. Dit werk is een overdenking van tijd, ‘herinnering’, bezieling en ‘nee’. Als een kortstondig monument herinnert het aan de Afrikaanse verzetsdaden en de mensen hierachter. De installatie is opgebouwd uit baksteen, bladgoud en een geluidscompositie van verzamelde opnames van de oogverblindende quetzal, de vogel die zichzelf volgens de mythologie van het leven berooft wanneer hij wordt opgesloten. De roep van de quetzal wordt hier vermengd met het geluid van de wateren die het Afrikaanse continent omarmen en die over de landmassa meanderen.

Een belangrijk vertrekpunt voor Bopape is het verhaal over Sobukwe (1924-1978), de prominente Zuid-Afrikaanse dissident en de oprichter van het fel tegen de Apartheid gekante Pan-Afrikaanse Congres. Bij aankomst van de nieuwe (politieke) gevangenen op Robbeneiland, waar Sobukwe in afgelegen en eenzame opsluiting zat, nam hij een vuistvol aarde en stak deze omhoog als een eregroet aan de nieuwkomers. In de installatie is dit gebaar verbeeldt in klei, gevormd in de vuist van de kunstenaar en daarna gedroogd en gebakken tot steenharde sculpturen. Het zijn de tastbare overblijfselen van een krachtsinspanning, van eigenaarschap en het potentieel van daadkracht.

Witte de With | Center for Contemporary Art

Witte de With, Center for Contemporary Art is een internationale kunstinstelling met Rotterdam als thuisbasis. Sinds 1990 onderzoekt Witte de With wereldwijd nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en presenteert deze aan het publiek door middel van tentoonstellingen, theoretische en educatieve programma’s, publieksevenementen en publicaties. Haar positie in het culturele veld is uniek. Witte de With is een alternatief voor de meer traditionele musea voor moderne en hedendaagse kunst, kunstenaarsinitiatieven en commerciële galeries. Het dynamische team van Witte de With, Center for Contemporary Art stelt de instelling in staat om actueel, innovatief, experimenteel en flexibel te zijn. De instelling fungeert als springplank naar een professionele carrière voor menig beginnend curator, criticus, wetenschapper en educator. Al meer dan 20 jaar is Witte de With één van 's werelds meest invloedrijke en gerenommeerde tentoonstellingshuizen waar plaats is voor vernieuwing en kwaliteit.
Het is belangrijk voor Witte de With om samen te werken in de stad en op nationaal en internationaal niveau. Want samenwerking vergroot kennis, middelen, slagkracht en distributiemogelijkheden en stimuleert inspiratie en innovatie.
Door de samenwerking aan te gaan met jonge en gevestigde makers, curatoren, kunstwetenschappers en het publiek heeft Witte de With een belangrijk – nog steeds groeiend – nationaal en internationaal netwerk om zich heen verzameld, dat het instituut en het programma volgt, ondersteunt en voedt. We zijn er trots op dat het werk van vele inmiddels vermaarde hedendaagse kunstenaars bij Witte de With is getoond.
Inbreng van het publiek en gezamenlijke reflectie vormen het hart van de programma’s. Door middel van educatieve projecten en publieksevenementen wordt een breed en divers publiek bereikt en betrokken. Bovendien wordt binnen deze programma’s veelal samengewerkt met kunstenaars en andere professionals. De afstand tussen publiek en makers is dan ook klein.

Openingstijden

Openingstijden
dinsdag t/m zondag, 11.00 - 18.00 uur
Gesloten op maandagen en gedurende installatieperioden
Toegangsprijzen
€ 6,00 Witte de With
€ 3,00 korting: < 18 jaar / studenten / CJP / 65+ / groepen (min. 10)
Gratis: < 12 jaar / CKV / Rotterdampas
MJK is geldig

Rondleidingen:
Meer informatie en reserveren via e-mail education@wdw.nl of telefonisch 010 4110144.

Onderwijs:
Meer informatie via: education@wdw.nl of telefonisch via: 010 4110144

Witte de With | Center for Contemporary Art Rotterdam

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "Witte de With | Center for Contemporary Art"