favorietenVerwijder uit favorieten

Stedelijk Museum Schiedam

Expositie is afgelopen

Jan Maarten Voskuil : Pointing Inside

Tentoonstelling 03-11-2012 t/m 24-02-2013 > Schiedam
Stedelijk Museum Schiedam Jan Maarten Voskuil : Pointing Inside

De objecten van Jan Maarten Voskuil (Arnhem, 1964) nemen vele gedaantes aan; zijn het schilderijen, sculpturen of architectonische ingrepen? Vervaardigd in de taal van moderne design-objecten zijn ze vatbaar voor meerdere interpretaties. Ontwikkeld vanuit het twintigste-eeuwse idee dat een kunstvoorwerp een autonoom object is en naar niets anders verwijst dan naar zichzelf, lijken de objecten van Voskuil een speelse confrontatie aan te gaan met de perceptie van de kijkers en de traditie van concrete en minimalistische kunst.
De titel van de tentoonstelling: Pointing Inside, benadrukt dat het gaat om werken die naar niets anders verwijzen dan naar zichzelf. Dit principe werd voor het eerst geformuleerd door de Nederlandse kunstenaar en theoreticus Theo van Doesburg in 1929. Volgens Van Doesburg hoefde kunst niet de waarneembare werkelijkheid weer te geven, kunst kwam niet voort uit de natuur maar uit de ‘geest’ van de kunstenaar en diende het om die reden niet op de natuur te lijken, maar abstract te zijn. Een kunstwerk wordt volgens Van Doesburg volgens een vooropgezet idee gemaakt met elementaire beeldende middelen (kleuren en vlakken) die niet verwijzen naar de ons omringende werkelijkheid. Deze opvatting heeft veel invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de moderne kunst in de twintigste eeuw en beleefde een voorlopig laatste hoogtepunt met de minimalistische kunst in de tweede helft van de jaren zestig. De beeldtaal die deze opvatting vergezelt; die van elementaire vormen en kleuren is wederom actueel. Een nieuwe generatie van kunstenaars, waaronder Jan Maarten Voskuil exploreert opnieuw, op een eigen wijze, de mogelijkheden die het biedt. De titel Pointing Inside is ook een commentaar van Voskuil op dominante kunstenaarshoudingen in de jaren zeventig en tachtig toen men vooral de wereld wilde veranderen en veroveren. Daarbij werd de nadruk gelegd op de omgeving waarin een kunstwerk zich manifesteerde, in plaats van kritisch te reflecteren op het werk zelf.
Jan Maarten Voskuil hanteert in zijn werk een beperkt aantal vormen, gebaseerd op de cirkel en de rechthoek. Zijn objecten bestaan vooral uit wit geschilderde/geprepareerde canvassen, opgespannen op houten frames, voorzien van één of enkele kleuren. De houten frames zijn echter verbogen waardoor de schilderijen ruimtelijk worden en de vorm aannemen van sculpturen. De ’vervormingen’ van de houten frames zijn systematisch en volgens mathematische principes. Daardoor kunnen cirkels veranderen in veelhoeken en lijken de doeken zich in een spagaat te bevinden. Het lijkt alsof ze zich afvragen of ze de gedaante van een twee- of driedimensionaal voorwerp aan moeten nemen. De doeken lijken soms te krap gespannen te zijn op houten frames of door een verbuiging zich te schikken in een hoek van een muur, of tussen plafond en vloeroppervlak. De objecten bewegen zich als het ware van de wand in de ruimte, verbinden muren met de vloer of, in een hoek geplaatst, muren met elkaar. De doeken zelf breken door verbuigingen of fragmenteringen van de oppervlakte uit hun tweedimensionale kader en infiltreren de ruimte waarin ze zich bevinden. Cornered Square,(2007) Ambivalent Shape Gold, (2011), Dynamic Monochrome, (2012) het zijn titels van objecten die dynamisch en speels in een ruimte zijn opgesteld, anders dan een schilderij of sculptuur doorgaans wordt gehangen of geplaatst.
Een serie van kleine doeken, gebaseerd op een cirkelvorm, elk met een eigen kleur heeft als titel The Alphabet of Silly Colors. Een alfabet is een verzameling van symbolen voor schrift, in dit geval: kleuren. Maar hoewel de kleuren grotendeels het karakter van de symbolen bepalen, wordt hun rol ter discussie gesteld, als zijnde: ’silly’. Hiermee wordt het systeem van formele ordening (variaties op een basisvorm) gerelativeerd door het te voorzien van schijnbaar -getuige de titel- nietszeggende kleuren. Met deze houding, die ook te bespeuren is in andere werken, relativeert Voskuil de rigide beeldtaal die zo typerend is voor vroegere minimalistische en concrete beeldende kunst. Hij levert niet zozeer een persoonlijk commentaar, maar laat als het ware de objecten zichzelf becommentariëren in vorm, kleur en titel.

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag: 10.00 - 17.00 uur
Eerste en Tweede Paasdag geopend
Eerste en Tweede Pinksterdag geopend
Gesloten op maandag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag

Contact


Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112-114
3111 HL Schiedam
Nederland
Tel: (010) 246 36 66

www.stedelijkmuseumschiedam.nl
2031 dagen geleden bijgewerkt

Stuur een bericht naar "Stedelijk Museum Schiedam"