Kees Habraken

Meer...
Expositie is afgelopen

Ontmoeting Ervaring en Emotie

Tentoonstelling 01-05-2013 t/m 21-05-2013 > Gilze in de Steenfabriek, Steenfabriek 7, 5126 PB Gilze
Kees Habraken Ontmoeting Ervaring en Emotie

Titel: "Lichtpunt" Ghana Afm. 80x100cm Olieverf op doek

Bredanaar Kees Habraken exposeert 01-05-2013 t/m 21 mei 2013 in “De Steenfabriek”, Steenfabriek 7 5126 PB Gilze, met de tentoonstelling “Ontmoeting, Ervaring en Emotie”.
Op zaterdag 4 mei 2013 om 16.00 uur, zal deze tentoonstelling geopend worden door:
Dr. A.J.W. Boelhouwer burgemeester van Gilze Rijen
Openingstijden: De steenfabriek is geopend van woensdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur.
Kees is dan aanwezig. Zowel de schilderijen (olieverf op doek) als zijn manier van werken zullen daar te zien zijn. (Atelier op locatie) Op deze manier wil hij het publiek laten delen in het ontstaan en de ontwikkeling van zijn werk.
Het werk
Het realistisch figuratieve werk van Kees Habraken ontstaat uit een ontmoeting een ervaring .In zijn schilderijen, tracht hij de ervaring de emotie die hij zelf had tijdens de werkelijke ontmoeting, weer te geven. Zijn olieverfdoeken weerspiegelen emoties als achterdocht, verdriet, levenslust en verliefdheid.
Dat is ook wat de toeschouwer aan het werk ervaart.

Het centrale thema in zijn werk, is de non-verbale communicatie.
Met name de expressie van het gezicht, de handen en de houding van de mens zijn hierin bepalend.
Het kijken naar mensen, datgene wat ze uitdrukken zonder woorden is belangrijk in elk contact.

Kees laat zich inspireren door zijn reizen en zijn werk als psychotherapeut. In verre oorden heeft hij ervaren dat lichaamstaal onmisbaar is in contacten..In de psychotherapie is het non-verbale essentieel.

In het schilderen en zijn werk als psychotherapeut gaat het, volgens Kees in feite om dezelfde mechanismen “Je ziet mensen, je komt met hen in contact en creëert van daaruit iets nieuws.”
De voor Kees belangrijke issues, het reizen en de psychotherapie, vullen elkaar aan.
Het schilderen geeft hem de gelegenheid uitdrukking te geven aan deze ervaringen en ze vast te leggen.

Het kleurgebruik is verrassend. Het zorgt voor extra spanning en emotie in het werk. De doeken zijn soms pasteus en in lagen geschilderd. Andere werken daarentegen hebben bijna de sfeer van een aquarel.
Het geheel is kleurrijk, uitdagend en expressief.

Kees Habraken

  • Schilderkunst

Hieronder een citaat van een bezoeker aan een van mijn exposities
“Terug uit 'verre landen' van een expositie waar het werk van Kees Habraken te zien is.
Kijkend naar al deze schilderijen geeft me het gevoel een wereldreis te maken en contact te hebben met mensen onderweg. Je komt in hun wereld terecht.
Echt een aanrader om 'Breda' even te verlaten en een andere sfeer en stemming te ervaren.”

Kees Habraken:
“Ontmoetingen met mensen vertalen naar een schilderij en daarin de emotie vast leggen van het moment, a.h.w. laten stollen op het doek. Dat is wat ik wil verbeelden in mijn schilderijen”

Het realistisch figuratieve werk van Kees Habraken ontstaat uit een ontmoeting een ervaring .In zijn schilderijen, tracht hij de ervaring de emotie die hij zelf had tijdens de werkelijke ontmoeting, weer te geven. Zijn olieverfdoeken weerspiegelen emoties als achterdocht, verdriet, rust en verliefdheid.
Habraken komt aan de hand van kenmerkende gezichtsexpressies tot fraaie portretten. Het geheel van zijn werk is een weerspiegeling van gemoedstoestanden van mensen. Zijn werk is kleurrijk uitdagend en expressief. De meest gebruikte techniek is ala prima ook wel nat in nat genoemd. Alhoewel sommige doeken ook de sfeer van een aquarel ademen en hij soms pasteus en in lagen schildert

Het werk nodigt uit tot vragen en roept interpretaties op. Het maakt nieuwsgierig, je wil meer weten. Je vraagt jezelf dingen af. De emoties, de vragen die je als toeschouwer ervaart, worden heftiger bij de doeken met het felle kleurgebruik. Terwijl de doeken met het overwegend realistisch kleurgebruik, meer een beeld geven van rust en gelatenheid.

In zijn werken staat de non verbale communicatie centraal, met name de expressie van de handen en het gezicht. Kees: “Al mijn schilderijen ontstaan uit ontmoetingen met mensen.”
Tijdens mijn talrijke reizen naar verre oorden was de non verbale communicatie vaak de enige mogelijkheid tot het maken contact. Als reiziger ben je dan genoodzaakt je boodschap uit te dragen via lichaamstaal. . In de psychotherapie is het non verbale essentieel".
In zijn werk als psychotherapeut deed hij ook veel ervaring op met mensen met een andere culturele achtergrond.

In zijn schilderijen en de psychotherapie gaat het volgens Kees om dezelfde mechanismen: “Je ziet mensen komt met hen in contact en creëert vandaaruit iets nieuws.”
Het zijn als het ware parallelle processen die plaatsvinden bij, het ontstaan van zijn schilderijen en de psychotherapeutische behandeling. Bij beide is sprake van een creatief proces, een creatief denken De voor Kees belangrijke issues, het reizen en de psychotherapie vullen elkaar aan. Het schilderen geeft hem de gelegenheid uitdrukking te geven aan deze ervaringen en ze vast te leggen.

Kunstenaars die de bewondering hebben van Kees Habraken zijn de Nederlandse schilders uit interbellum. De eerst periode van de 20 ste eeuw. Kees van Dongen, Jan Sluijters, Kees Maks en Leo Gestel maar ook Isaac Israëls. Deze schilders geven voeding aan zijn verdere ontwikkeling als schilder. Ook de hedendaags minder algemeen bekende Belgische schilders als Sam Dillemans en Bruno Vekemans, zijn voor hem een bron van inspiratie. Deze kunstenaars werken echter zeer verschillend. Vekemans schildert ingetogen en gestileerd, terwijl Dillemans heftig kleurrijk en explosief te werk gaat.

Zijn proces van creatieve ontwikkeling is volgens Kees oneindig. Net als in psychotherapie gebruikt hij bij het schilderen zichzelf als instrument. Maar dat is volgens hem niet voldoende, zoals ook het zuiver intuïtief werken volgens hem niet volstaat. Kennis en kunde, dus opleiding en ervaring moet aan beiden ten grondslag liggen om tot een goed en creatief resultaat te komen.
Eerdere exposities in binnen en buitenland Opleiding Academie van de schone kunsten Belgie.
Info: www.keeshabraken.nl tel.: 06 36549285 chabraken@ziggo.nl

Kees Habraken Breda

Zelfportet

Kees Habraken Breda (2)
Kees Habraken Breda (3)
Kees Habraken Breda (4)

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "Kees Habraken"