Kees Habraken

Meer...
Expositie is afgelopen

Galerie 20A iTeteringsedijk 20A Breda Breda Ervaringen, ontmoetingen olieverfschilderijen

Tentoonstelling 20-08-2013 t/m 20-10-2013 > Breda
Kees Habraken Galerie 20A iTeteringsedijk 20A Breda Breda Ervaringen, ontmoetingen olieverfschilderijen
Kees Habraken Galerie 20A iTeteringsedijk 20A Breda Breda Ervaringen, ontmoetingen olieverfschilderijen (2)

Openingstentoonstelling in de nieuwe Galerie in Breda, GALERIE 20A Teteringsedijk 20A Breda:
met werk van Kees Habraken Van 20-08 tot 17-09 http://www.keeshabraken.nl>
Het realistisch figuratieve werk van Kees Habraken ontstaat uit ontmoetingen, ervaringen. In zijn schilderijen tracht hij de ervaring, de emotie weer te geven die hij zelf had tijdens dewerkelijke ontmoeting op zijn talrijke reizen. Zijn olieverfdoeken weerspiegelen emoties als achterdocht, verdriet, levenslust en verliefdheid. Hij probeert de ziel van de geportretteerde vast te leggen. Dat is ook wat de toeschouwer aan het werk ervaart. Het kleurgebruik is verrassend. Het zorgt voor extra spanning en emotie in het werk. De doeken zijn soms pasteus en in lagen geschilderd. Andere werken daarentegen hebben bijna de sfeer van een aquarel. Maar meestal werkt hij met de techniek “alla prima” of ook wel “nat in nat “ genoemd. Het werk in zijn geheel is kleurrijk, uitdagend en expressief.

Kees Habraken

  • Schilderkunst

Hieronder een citaat van een bezoeker aan een van mijn exposities
“Terug uit 'verre landen' van een expositie waar het werk van Kees Habraken te zien is.
Kijkend naar al deze schilderijen geeft me het gevoel een wereldreis te maken en contact te hebben met mensen onderweg. Je komt in hun wereld terecht.
Echt een aanrader om 'Breda' even te verlaten en een andere sfeer en stemming te ervaren.”

Kees Habraken:
“Ontmoetingen met mensen vertalen naar een schilderij en daarin de emotie vast leggen van het moment, a.h.w. laten stollen op het doek. Dat is wat ik wil verbeelden in mijn schilderijen”

Het realistisch figuratieve werk van Kees Habraken ontstaat uit een ontmoeting een ervaring .In zijn schilderijen, tracht hij de ervaring de emotie die hij zelf had tijdens de werkelijke ontmoeting, weer te geven. Zijn olieverfdoeken weerspiegelen emoties als achterdocht, verdriet, rust en verliefdheid.
Habraken komt aan de hand van kenmerkende gezichtsexpressies tot fraaie portretten. Het geheel van zijn werk is een weerspiegeling van gemoedstoestanden van mensen. Zijn werk is kleurrijk uitdagend en expressief. De meest gebruikte techniek is ala prima ook wel nat in nat genoemd. Alhoewel sommige doeken ook de sfeer van een aquarel ademen en hij soms pasteus en in lagen schildert

Het werk nodigt uit tot vragen en roept interpretaties op. Het maakt nieuwsgierig, je wil meer weten. Je vraagt jezelf dingen af. De emoties, de vragen die je als toeschouwer ervaart, worden heftiger bij de doeken met het felle kleurgebruik. Terwijl de doeken met het overwegend realistisch kleurgebruik, meer een beeld geven van rust en gelatenheid.

In zijn werken staat de non verbale communicatie centraal, met name de expressie van de handen en het gezicht. Kees: “Al mijn schilderijen ontstaan uit ontmoetingen met mensen.”
Tijdens mijn talrijke reizen naar verre oorden was de non verbale communicatie vaak de enige mogelijkheid tot het maken contact. Als reiziger ben je dan genoodzaakt je boodschap uit te dragen via lichaamstaal. . In de psychotherapie is het non verbale essentieel".
In zijn werk als psychotherapeut deed hij ook veel ervaring op met mensen met een andere culturele achtergrond.

In zijn schilderijen en de psychotherapie gaat het volgens Kees om dezelfde mechanismen: “Je ziet mensen komt met hen in contact en creëert vandaaruit iets nieuws.”
Het zijn als het ware parallelle processen die plaatsvinden bij, het ontstaan van zijn schilderijen en de psychotherapeutische behandeling. Bij beide is sprake van een creatief proces, een creatief denken De voor Kees belangrijke issues, het reizen en de psychotherapie vullen elkaar aan. Het schilderen geeft hem de gelegenheid uitdrukking te geven aan deze ervaringen en ze vast te leggen.

Kunstenaars die de bewondering hebben van Kees Habraken zijn de Nederlandse schilders uit interbellum. De eerst periode van de 20 ste eeuw. Kees van Dongen, Jan Sluijters, Kees Maks en Leo Gestel maar ook Isaac Israëls. Deze schilders geven voeding aan zijn verdere ontwikkeling als schilder. Ook de hedendaags minder algemeen bekende Belgische schilders als Sam Dillemans en Bruno Vekemans, zijn voor hem een bron van inspiratie. Deze kunstenaars werken echter zeer verschillend. Vekemans schildert ingetogen en gestileerd, terwijl Dillemans heftig kleurrijk en explosief te werk gaat.

Zijn proces van creatieve ontwikkeling is volgens Kees oneindig. Net als in psychotherapie gebruikt hij bij het schilderen zichzelf als instrument. Maar dat is volgens hem niet voldoende, zoals ook het zuiver intuïtief werken volgens hem niet volstaat. Kennis en kunde, dus opleiding en ervaring moet aan beiden ten grondslag liggen om tot een goed en creatief resultaat te komen.
Eerdere exposities in binnen en buitenland Opleiding Academie van de schone kunsten Belgie.
Info: www.keeshabraken.nl tel.: 06 36549285 chabraken@ziggo.nl

Kees Habraken Breda

Zelfportet

Kees Habraken Breda (2)
Kees Habraken Breda (3)
Kees Habraken Breda (4)

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "Kees Habraken"