Kees Habraken

Titel: "Mens" Claartje van Oosterum Beelden - Kees Habraken Schilderijen

Tentoonstelling t/m 28-09-2021 > Breda
Kees Habraken Titel: Mens Claartje van Oosterum Beelden - Kees Habraken Schilderijen
HET PRINCENHAAGS MUSEUM BREDA
Brengt van 3 t/m 26 sept 2021 de Expositie
“MENS”
Claartje van Oosterum Beelden
Kees Habraken Schilderijen

Op zondag 5 sept opening om 14 u door
Kees van Meel
Haagweg 334 4813 XE Breda
OPEN Vr. Za. En Zondag 3 t/m 5 – 10 t/m12 - !9 t/m 20 en 25 t/m 27 sept.
Openingstijden: 11 .00 tot !7.00 u. en eventueel op afspraak.

De verbinding tussen Claartje en Kees is ontstaan door ontmoeting en waardering van elkaars werk. Maar vooral door het gemeenschappelijke in het werk nl: DE MENS, de ontmoeting, de echtheid, de authenticiteit en de emotie.
Claartje van Oosterum:
In mijn werk als beeldend kunstenaar ervaar ik verschillende stromingen.
Allereerst is daar het portret boetseren in opdracht. Enkele portretten die getoond worden zijn ontstaan tijdens de workshops portret-boetseren die ik in mijn atelier in Eindhoven geef.
Tijdens het portretteren bereik ik een sterke concentratie, waardoor ik tot diepere lagen van het model doordring en er niet alleen een uiterlijke gelijkenis ontstaat, maar ook een stukje van de ziel blootgelegd wordt. Voor mijzelf en de opdrachtgever altijd weer een wonderlijke gewaarwording.

In de tweede plaats boetseer ik vanuit eigen bron, geïnspireerd door ervaringen, bewustwording, emoties en ontmoetingen. Aanvankelijk is er een soort ‘gevecht’ tussen hoofd en gevoel, totdat ik volledig geconcentreerd raak en er bijna als vanzelf een beeld ontstaat. Zo wordt er gaandeweg een hoofd, een gezicht op een romp zichtbaar, waarvan de uitdrukking voldoet aan mijn diepere gevoelens, zonder daar bewust op in te zetten.

Een derde, ietwat onderbelichte stroom in mijn werk, is de combinatie van therapie met- en het boetseren van de persoon. Enkele van deze beelden, die ontstaan zijn tijdens dergelijke sessies, zijn nu ook te zien in het museum. Mijn model was een jonge vrouw met veel potentieel, maar in een diepe depressie. We maakten de afspraak dat zij telkens een houding aan zou nemen die haar gemoedstoestand weergaf en dat we tijdens het poseren zouden spreken over haar gevoelens. De lange pose en het gesprek zorgden bij haar voor meer inzicht en groei en voor mij leverde het prachtige diep doorvoelde beelden op” meer info: https://www.claartjevanoosterum.nl

Kees Habraken:
De Bredase kunstenaar Kees Habraken exposeert een serie indringende portretten in het Princenhaags Museum.
Tijdens reizen naar Aziatische en Afrikaanse landen ontmoette de schilder veel mensen. Hij registreerde hun vreugde, geluk en opwinding, maar ook hun zorgen, angst en bedroefdheid. In plaats van daarover met woorden te vertellen verhaalt hij op beeldende wijze over zijn ervaringen en observaties tijdens deze ontmoetingen.
De schilderijen van Kees Habraken zijn figuratief. Maar zijn doel was niet in de eerste plaats om een zo goed mogelijk gelijkend portret van zijn ‘modellen’ te maken.
Zijn werk weerspiegelt vooral hun emoties. Die zijn universeel, ongeacht de plaats waar mensen wonen, de kleding die zij dragen of hun etnische achtergrond
. In die zin nodigt het werk van Habraken de toeschouwer uit om bij zichzelf te rade te gaan of zijn vooropgezette ideeën over mensen wel kloppen.
Die gerichtheid op het innerlijk van de mens vindt zonder twijfel zijn oorsprong in het voormalige beroep van de kunstenaar. Want voordat Habraken zijn passie voor het schilderen weer oppakte, was hij werkzaam als psychotherapeut; een beroep waarin hij zijn cliënten moest observeren en zich moest verdiepen in hun emoties en drijfveren. Het talent om emoties te ‘lezen’ vertaalt zich in zijn werk als portretschilder: het gaat Habraken vooral om wat zijn modellen uitstralen; met gezichtsuitdrukkingen en in lichaamshouding.
Je kan Kees Habraken typeren als een beeldend verhalenverteller; hij doet dat niet met woorden, maar met schilderijen waarin zijn ontmoetingen, en de emoties die hij daarbij heeft waargenomen, zijn vastgelegd.
Meer info: http://www.keeshabraken.nl
Kees Habraken Breda
Kees Habraken Breda (2)
Kees Habraken Breda (3)
Kees Habraken Breda (4)
Kees Habraken Breda (5)

Hieronder een citaat van een bezoeker aan een van mijn exposities
“Terug uit 'verre landen' van een expositie waar het werk van Kees Habraken te zien is.
Kijkend naar al deze schilderijen geeft me het gevoel een wereldreis te maken en contact te hebben met mensen onderweg. Je komt in hun wereld terecht.
Echt een aanrader om 'Breda' even te verlaten en een andere sfeer en stemming te ervaren.”

Kees Habraken:
“Ontmoetingen met mensen vertalen naar een schilderij en daarin de emotie vast leggen van het moment, a.h.w. laten stollen op het doek. Dat is wat ik wil verbeelden in mijn schilderijen”

Het realistisch figuratieve werk van Kees Habraken ontstaat uit een ontmoeting een ervaring .In zijn schilderijen, tracht hij de ervaring de emotie die hij zelf had tijdens de werkelijke ontmoeting, weer te geven. Zijn olieverfdoeken weerspiegelen emoties als achterdocht, verdriet, rust en verliefdheid.
Habraken komt aan de hand van kenmerkende gezichtsexpressies tot fraaie portretten. Het geheel van zijn werk is een weerspiegeling van gemoedstoestanden van mensen. Zijn werk is kleurrijk uitdagend en expressief. De meest gebruikte techniek is ala prima ook wel nat in nat genoemd. Alhoewel sommige doeken ook de sfeer van een aquarel ademen en hij soms pasteus en in lagen schildert

Het werk nodigt uit tot vragen en roept interpretaties op. Het maakt nieuwsgierig, je wil meer weten. Je vraagt jezelf dingen af. De emoties, de vragen die je als toeschouwer ervaart, worden heftiger bij de doeken met het felle kleurgebruik. Terwijl de doeken met het overwegend realistisch kleurgebruik, meer een beeld geven van rust en gelatenheid.

In zijn werken staat de non verbale communicatie centraal, met name de expressie van de handen en het gezicht. Kees: “Al mijn schilderijen ontstaan uit ontmoetingen met mensen.”
Tijdens mijn talrijke reizen naar verre oorden was de non verbale communicatie vaak de enige mogelijkheid tot het maken contact. Als reiziger ben je dan genoodzaakt je boodschap uit te dragen via lichaamstaal. . In de psychotherapie is het non verbale essentieel".
In zijn werk als psychotherapeut deed hij ook veel ervaring op met mensen met een andere culturele achtergrond.

In zijn schilderijen en de psychotherapie gaat het volgens Kees om dezelfde mechanismen: “Je ziet mensen komt met hen in contact en creëert vandaaruit iets nieuws.”
Het zijn als het ware parallelle processen die plaatsvinden bij, het ontstaan van zijn schilderijen en de psychotherapeutische behandeling. Bij beide is sprake van een creatief proces, een creatief denken De voor Kees belangrijke issues, het reizen en de psychotherapie vullen elkaar aan. Het schilderen geeft hem de gelegenheid uitdrukking te geven aan deze ervaringen en ze vast te leggen.

Kunstenaars die de bewondering hebben van Kees Habraken zijn de Nederlandse schilders uit interbellum. De eerst periode van de 20 ste eeuw. Kees van Dongen, Jan Sluijters, Kees Maks en Leo Gestel maar ook Isaac Israëls. Deze schilders geven voeding aan zijn verdere ontwikkeling als schilder. Ook de hedendaags minder algemeen bekende Belgische schilders als Sam Dillemans en Bruno Vekemans, zijn voor hem een bron van inspiratie. Deze kunstenaars werken echter zeer verschillend. Vekemans schildert ingetogen en gestileerd, terwijl Dillemans heftig kleurrijk en explosief te werk gaat.

Zijn proces van creatieve ontwikkeling is volgens Kees oneindig. Net als in psychotherapie gebruikt hij bij het schilderen zichzelf als instrument. Maar dat is volgens hem niet voldoende, zoals ook het zuiver intuïtief werken volgens hem niet volstaat. Kennis en kunde, dus opleiding en ervaring moet aan beiden ten grondslag liggen om tot een goed en creatief resultaat te komen.
Eerdere exposities in binnen en buitenland Opleiding Academie van de schone kunsten Belgie.
Info: www.keeshabraken.nl tel.: 06 36549285 chabraken@ziggo.nl

Stuur een bericht naar "Kees Habraken"