Galerie Maurits van de Laar

Meer...
Expositie is afgelopen

The Homestead Principle #4

Tentoonstelling 07-09-2014 t/m 05-10-2014 > Den Haag
Galerie Maurits van de Laar The Homestead Principle #4

Sebastiaan Schlicher. Amerikan Teenager Live (Le Sud), 2014, gemengde techniek op papier, 30 x 42 cm

Galerie Maurits van de Laar The Homestead Principle #4 (2)

Sebastiaan Schlicher. Colony, 2014, gemengde techniek op papier, 168 x 150 cm

Sebastiaan Schlicher (1975) tekent popmuzikanten, religieuze fanatici en survivalists die zich met hun subcultuur een larger than life personality proberen aan te meten om daarmee de onbeduidendheid van hun bestaan te lijf te gaan. Sinds enige tijd richt hij zich op het Homestead Principle: het in bezit nemen van een nog niet geclaimde natuurlijke hulpbron, meestal een stuk grond. Dit toe-eigenen sluit aan op de thematiek van de eenling die heroïsch en authentiek wil leven en het door Patti Smith zo treffend verwoorde verlangen om de maatschappij de rug toe te keren: 'Outside of society they are waiting for me, outside of society is where I want to be'.
In de tentoonstelling zal Sebastiaan Schlicher met leden van de groep Amerikan Teenager een hut bouwen waarmee hij de galerie in bezit neemt. Amerikan Teenager bestaat uit musici en kunstenaarsvrienden van Schlicher, die tijdens de opening ook een noiseperformance zullen doen. Binnen de hut wordt een video getoond en de wanden worden volgetekend, in de galerie hangen nieuwe tekeningen op groot en klein formaat.

Galerie Maurits van de Laar

  • Schilderkunst
  • Beeldhouwkunst
  • Keramiek
  • Sculptuur
  • Tekeningen
  • Installatie
  • Ruimtelijk

De galerie, opgericht in 1991, richt zich niet op formalistische of esthetische kunst, maar op werk waarin het persoonlijk engagement van de kunstenaar naar voren komt. Er is een nadruk op tekenkunst omdat ideeën daar vaak het eerst vorm krijgen en de kunstenaar zich in dit medium het meest blootgeeft. De schilderkunst die getoond wordt is bijna altijd figuratief, ook hier is het persoonlijke belangrijk naast eigenheid of tegendraadsheid. De beeldhouwers in de galerie hebben ook een zeer eigen en uitgesproken vormtaal. Daarnaast is er het besef dat de galerie ook een podium moet zijn voor experiment. Minstens één keer per jaar realiseert een kunstenaar een installatie of project in de galerie.

Openingstijden

wo t/m za 12-18 u
laatste zondag vd maand 13-17 u

Contact


Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6
2512 CV Den Haag
Nederland
Tel: 703640151

www.mauritsvandelaar.nl
8 dagen geleden bijgewerkt

Galerie Maurits van de Laar Den Haag

Stuur een bericht naar "Galerie Maurits van de Laar"