Galerie Maurits van de Laar

Expositie is afgelopen

Turn Back Time

Tentoonstelling 19-11-2017 t/m 17-12-2017 > Den Haag
Galerie Maurits van de Laar Turn Back Time
Martin Gabriel. Andree in the Superposition, 2016, print op papier, acryl- en olieverf op linnen,
200 x 150 x 5 cm
Galerie Maurits van de Laar Turn Back Time (2)
Olphaert den Otter. World Stress Painting, Vuur, Aarde, 2016, eitempera op papier, 18 x 26 cm
Galerie Maurits van de Laar Turn Back Time (3)
Tobias Lengkeek. Woodpile, 2016, acrylverf op paneel, 65 x 57 cm
Galerie Maurits van de Laar Turn Back Time (4)
Marjolijn van der Meij. Charioteer of Delphi, 2017, print op papier, holographic tape, epoxyhars, 23 x 20 cm
Tijd is een moeilijk te visualiseren begrip dat vooral af te lezen is aan de verandering die mensen of dingen ondergaan. Daaronder ligt het gegeven dat dingen eigenlijk steeds in een constante staat van overgang zijn in een cyclus van schepping, verval en regeneratie.

Olphaert den Otter (1955) geeft in zijn World Stress Paintings gebouwen en landschappen weer die door rampen zijn veranderd in puinhopen en woestenijen maar ook weer kunnen worden opgebouwd en nieuw leven kunnen voortbrengen.

Tobias Lengkeek (1991) maakt dat gegeven expliciet in zijn Alteration schilderijen waarin dingen in een proces van verandering zijn. In de serie Debris probeert hij de tijd te vangen die ligt tussen het moment waarop dingen zijn veranderd in afval en hun oorsprong toen ze nog nieuw en heel waren.

Marjolijn van der Meij (1970) stuurt de verandering actief door oude foto’s van kunstwerken, portretten en architectuur te vervormen of gedeeltelijk af te dekken. Het beeld wordt hierdoor gedeformeerd maar krijgt tegelijk ook een nieuwe spanning en scherpte.

Martin Gabriel (1991) onderzoekt het element tijd in de virtuele wereld van de videogame, waarin verschillende opties voor de speler simultaan aanwezig zijn. Hij visualiseert dat door een avatar drie keer in een schilderij weer te geven, of door een maquette te bouwen van een virtuele ruimte. In het centrum staat een octagonale bron als een Fons Vitae die uit een middeleeuws wandkleed naar de virtuele wereld van de videogame lijkt te zijn gereisd.
Galerie Maurits van de Laar Den Haag

De galerie, opgericht in 1991, richt zich niet op formalistische of esthetische kunst, maar op werk waarin het persoonlijk engagement van de kunstenaar naar voren komt. Er is een nadruk op tekenkunst omdat ideeën daar vaak het eerst vorm krijgen en de kunstenaar zich in dit medium het meest blootgeeft. De schilderkunst die getoond wordt is bijna altijd figuratief, ook hier is het persoonlijke belangrijk naast eigenheid of tegendraadsheid. De beeldhouwers in de galerie hebben ook een zeer eigen en uitgesproken vormtaal. Daarnaast is er het besef dat de galerie ook een podium moet zijn voor experiment. Minstens één keer per jaar realiseert een kunstenaar een installatie of project in de galerie.

Openingstijden

wo t/m za 12-18 u
laatste zondag vd maand 13-17 u

Stuur een bericht naar "Galerie Maurits van de Laar"