TENT

Meer...
Expositie is afgelopen

Customs & Claims - Julien Grossmann

Tentoonstelling 16-03-2017 t/m 14-05-2017 > Rotterdam
TENT Customs & Claims - Julien Grossmann

Sculpturale geluidswerken spelen een hoofdrol in deze eerste solotentoonstelling van Julien Grossmann (Metz, 1983) in Nederland. Grossmann vormt muziekinstrumenten en geluidsapparatuur op ingenieuze wijze om, put uit geluidsopnames van begin 20ste eeuw tot vandaag, en legt verrassende verbanden met geschiedenissen van cultuur en globalisering. De tentoonstelling is evenzeer een auditieve als een visuele ervaring.

Muziekfragmenten, toonladders en toonsoorten vormen de basis ingrediënten waarmee Grossmann – opgeleid in zowel muziek als beeldende kunst – in zijn werk onderwerpen als cultuur en globalisering opvoert. Het aantal toonladders op de wereld is net zo divers als het aantal talen. Grossmann speelt met het vermogen van klanken om, hoe abstract ook, meteen een connotatie met een bepaalde plek en culturele context op te roepen.

Vanuit de gedachte dat geluid een immateriële getuigenis is van culturele en economische dynamiek, gebruikt hij instrumenten die nauw verbonden zijn met geschiedenissen van empowerment en emancipatie, werkt hij met klanken die een cultureel cliché zijn geworden, en liederen waarin globale spanningen weerklinken.
Maar hij manipuleert en vervormt klanken ook, verandert van een instrument de toonsoort en bouwt zijn eigen muziekspelers en audiobronnen. Zo maakt hij de associaties en sentimenten die aan bepaalde klanken kleven verwonderlijk of ongemakkelijk, en verbindt hij geluid aan materie die grote impact heeft gehad op culturele en economische verhoudingen in de wereld, zoals olie.
Parallel aan zijn geluidssculpturen presenteert Grossmann werken waarin hij de visuele cultuur van de geglobaliseerde economie onder de loep neemt.

TENT

  • Multimedia
  • Tekeningen
  • Installatie
  • Conceptueel

TENT is een platform voor 100% hedendaagse kunst dat zijn wortels heeft in Rotterdam. Het verbindt de kunst van de stad met wat in de wereld er omheen gebeurt. De tentoonstellingsruimte is gevestigd in een monumentaal voormalig schoolgebouw aan de Witte de Withstraat 50, de cultuurstraat van Rotterdam. TENT richt zich via haar uiteenlopende programmering op relevante ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst, waarbij er speciale aandacht is voor actuele thematiek. Een bezoek aan TENT is de kennismaking met de actualiteit van de kunst in Rotterdam.

Openingstijden

Dinsdag - zondag: 11.00 - 18.00u.
Regelmatige avondopenstelling op donderdagavonden, zie TENT Events. Tijdens opbouw is TENT gesloten.

Aangepaste openingstijden 2013:
TENT is geopend op: Goede Vrijdag, Pasen, 5 mei (Bevrijdingsdag), Hemelvaartsdag, Pinksteren en 26 december (2e Kerstdag),

TENT is gesloten op: 30 april (Koninginnedag), 25 december (1e Kerstdag) en 1 januari (Nieuwjaarsdag).

Twitter berichten


Stuur een bericht naar "TENT"