AKV | St.Joost

AKV | St.Joost Breda
Beukenlaan 1, Breda. Foto; Bas Wilders
AKV | St.Joost Breda (2)
Onderwijsboulevard 256, 's-Hertogenbosch. Foto: Susan Wevers

De Akademie voor Kunst en Vormgeving St.Joost, onderdeel van Avans Hogeschool, heeft ruim 200 jaar ervaring met kunstonderwijs. Wij leiden studenten op tot beeldend kunstenaars of vormgevers in de disciplines Beeldende Kunst, Grafisch Ontwerp, Ruimtelijk Ontwerp, Fotografie, Film, Illustratie en Animatie. Wij bieden hiervoor twee hbo bacheloropleidingen en vier hbo masteropleidingen aan: bacheloropleiding Beeldende Kunst en bacheloropleiding Vormgeving (Illustratie | Animatie, Fotografie | Film, Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp) en daarnaast de masteropleidingen MA Fine Art, MA Photography, MA Graphic Design en MA Animation.

Het beroepenveld van kunstenaars en ontwerpers is volop in beweging. Met behoud van onze traditie vernieuwen wij ons onderwijs. Om nieuwe generaties kunstenaars en ontwerpers zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst in de creatieve sector. We sluiten daarbij aan bij ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Met de vakdisciplines als uitgangspunt leiden we studenten op tot autonome denkers die met een kritische blik op het vakgebied en de wereld een eigen positie in weten te nemen. In de samenwerking tussen disciplines leren studenten te kijken vanuit andere invalshoeken, verdiepen zo hun eigen positionering en dragen daarmee bij aan de dynamiek van de veranderende beroepspraktijk. Daarom kijken wij vooruit: hoe ziet de beroepspraktijk er voor hen uit?

Openingstijden

Adres:
Beukenlaan 1 - 4834 CR Breda
Onderwijsboulevard 256 - 5223 DJ ‘s-Hertogenbosch (per 1 september 2027 verhuist de bossche academie naar Parallelweg 21, 's-Hertogenbosch

Stuur een bericht naar AKV | St.Joost
Time: 0.024