Felix Solo Galerie

Expositie is afgelopen

Precious Stuff

Tentoonstelling 01-07-2022 t/m 23-07-2022 > Nijmegen
Felix Solo Galerie Precious Stuff
Felix Solo Galerie Precious Stuff (2)
Architects folly 19
Felix Solo Galerie Precious Stuff (3)
reconstructie vaatwerk
Assemblages en collages van cultureel antropoloog en bescheiden Belgisch beeldend kunstenaar Johan De Kramer. Een beknopte expositie samengesteld uit delen van zijn rijke privécollectie te Charleroi. Ze mogen gezien.
Al ruim dertig jaar bouwt Johan De Kramer nagenoeg dagelijks, aan een eigen en eigenzinnig, maar consistent oeuvre. Geduldig, bescheiden, eerder introvert. Waarbij in zijn eigen woorden:

“Mijn eigen voldoening primeert. Niet dat de ambitie er is een oeuvre op te bouwen. Wat nu een ‘oeuvre’ mag worden genoemd, is er, en groeit via de gestage opeenstapeling van werken die nooit, of eerder hoogst zelden, mijn atelier verlaten.

Startpunt, ooit, na wat gerommel in de marge met canvas, verf en penseel, ceramiek, potlood en papier, was een zwak voor afval, voor wat wordt weggegooid. Voor ‘stuff’. Voor bladlood, verweerd dakzink, oud papier, ijzerdraad, hout van fruitkisten of stuk geslagen meubels, fragmentaire voorwerpen, occasioneel zelfs middeleeuwse scherven. En ‘Stuff’ wordt dan ‘Precious’.

Wat ooit waardeloos werd geacht, wordt opnieuw gewaardeerd, in ere hersteld, van waarde voorzien. Doorheen werken die vanuit een welbepaald idee, vanuit een vooraf gekozen thema, altijd weer serieel worden uitgewerkt.

- Ideeën, thema's, die teruggrijpen naar eigen observaties (ex-voto's, devotie-objecten, veldkapelletjes in Kreta, Afrikaanse krachtbeelden).
- Ideeën, thema's die vertrekken vanuit het bijeengesprokkelde materiaal zèlf (patroonbladen, architecten tekeningen, landkaarten),
- soms sluipt in een serie wat filosofie of commentaar (een verdraaiing van schema's zoals die in de sociale wetenschappen worden gehanteerd),
- soms is er een zweem van persiflage (ook in de meest barokke en kostbare reliekschrijnen zitten nauwelijks waardevolle fragmentjes).
- Maar wezenlijk is telkens weer het spelen met de visuele kwaliteit van het gebruikte materiaal, met verhoudingen, met texturen, met vormen. Met, daarbij, het consistent vermijden van het te affe, het gladde, het gepolijste, het perfecte.”

Open woensdag t/m zaterdag, dagelijks tussen 12 en 17 uur.
Van vrijdag 1 t/m zaterdag 23 juli 2022.
Opening: vrijdag 1 juli 17:00
Felix Solo Galerie Vleuten

Een lang gekoesterde wens om een bescheiden galerie te beginnen bleek in september 2021 onverwachts mogelijk in Nijmegen. Vanwege die mazzel en het eindelijk zelf regie kunnen voeren, heb ik het Felix Solo genoemd. In eerste instantie waren er thema tentoonstellingen te zien van eigen werk. Schilderijen, tekeningen en digitale collages vanaf 80er jaren tot aan het meest verse recente werk.

Regelmatig blijkt mijn eigen werk een goede aanleiding voor intense, vaak openhartige gesprekken met bijzondere mensen. Daar gaat het voor mij om. Dialoog, contact; elkaar ontmoeten.
Kunst is broodnodig geestelijk voedsel. Het troost, verbindt en bevrijdt.
Met andere kunstenaars samenwerken, bijvoorbeeld rondom een gezamenlijk thema, kan binnen Felix Solo vorm krijgen. Ook laat ik bij voorkeur werk zien van witte raven, 'twijfelaars' en produc(en)ten van levenskunst.

Openingstijden

Tijdens tentoonstellingen open van
woensdag t/m zaterdag tussen 12:00 - 17:00.

Op overige dagen vaak, maar niet altijd open.
Op afspraak altijd open.

Stuur een bericht naar Felix Solo Galerie
Time: 0.027