Anita Ammerlaan Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Koeien, koeien en nog eens koeien. Sinds 1997 heeft Anita zich gestort op het schilderen van de dieren waar zij min of meer tussen opgegroeid is. Ze treedt de koe als een oude bekende tegemoet. En ondanks haar lichtelijke obsessie schuilt er toch een grote nuchterheid in haar opvattingen en haar werk.

Anita Ammerlaan is in 1999 van de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam afgestudeerd in de richting Autonoom 2D. In 2003 is ze zich gaan bijscholen en in 2005 haalde ze haar diploma in lesbevoegdheid Docent CKV.