Curriculum Vitae

Het oneindig aantal mogelijkheden dat het leven aan uitdagingen biedt en daaraan verbonden moeilijkheid om keuzes te maken, vertaalt zich in mijn werk als schilder. Opgegroeid met de geuren van olieverf, terpentijn en medium, de klanken van jazz, klassiek, opera en wereldmuziek, de aanraking van de gitaarsnaren, pianotoetsen, sintels en polsstok en het zicht op de fotografie heeft de ontwikkeling van de rechter hersenhelft het tijdenlang moeten afleggen tegen de vermeende drang om de ratio en de daaraan verbonden studie en het werk voorrang te moeten verlenen. Pas na de dood - via de loop van een pistool en de daaropvolgende keiharde knal en de doorboring door 2 kogels - in de ogen gekeken te hebben, veranderde mijn leven drastisch en kregen de instrumenten en kwasten langzamerhand steeds meer ruimte om mijn (complexe) gedachten en (verwarde) gevoelens aan de buitenwereld kenbaar te maken. Geholpen door het - aanvankelijk als kind als last ervaren – voorzien zijn van een rode haardos, heb ik altijd gekozen voor het onderscheid binnen de massa. In mijn werk als schilder trekt een scala aan interesses, technieken en toepassingen voorbij. Een zoektocht naar de verrassing, het onverwachte, de visie, de ontmoeting, het detail, het overzicht, de kritiek en naar het vermogen van een klein kind om ongeremd vragen te stellen, oordelen te vellen, dingen te zien die volwassenen door preoccupatie missen……….