Eduard f.r. Frieser Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Eduard F.R. Frieser (geb.19-4-55) volgde een opleiding aan de Academie voor beeldende kunsten Vredeman de Vries te Leeuwarden en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hoewel hij afstudeerde in monumentale vormgeving en kunstgeschiedenis, met als bijvakken fotografie, schilderen, grafiek, legde hij zich vooral toe op het schilderen met olieverf en fotografie.

Tentoonstellingen vanaf 2000
Jaar: Tentoonstelling + Plaats

2001 ’t Wielsmahus. Grou. Solo.
2002 Art Gallerie Caro. Leiden. Solo.
2002 Galerie de Zandloper. Eastermar. Groep.
2002/03 Museum De Schierstins. Veenwouden. Groep.
2003 Frysk Lanbou Museum. Exmorra. Groep.
2003 La Grande Arche. Parijs. Groep.
2003 ’t Wielsmahus. Grou. Groep.
2005 Omroep Fryslan. Leeuwarden. Groep.
2007 Galerie Goutum. Goutum. Groep.
2010 Admiraliteitshuis. Dokkum. Groep. 25 jaar FRIA
2016 Museum Hert fan Fryslân. Grou. Solo. De Wereld van Dwartje

Geef hier een (openbare) reactie op het werk van Eduard f.r. Frieser