Esther van der Zee Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Ik schrijf, beeldhouw en begeleid individuen, teams en organisaties en oefen vooral mezelf uit. Daarom heet mijn bedrijf gewoon Esther van der Zee.

Betrokkenheid, enthousiasme, creativiteit en daadkracht zijn kenmerkend voor mij. Ik zie dat mensen en organisaties succesvol zijn als ze werken vanuit bezieling, vanuit verwondering, verantwoordelijkheid en vanuit verbinding met hun omgeving. Het mooiste is om anderen daar toe te inspireren.

Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid naar wat mensen bezielt, loopt als een rode draad door mijn leven, mijn opleiding en loopbaan. Als kind in een onveilig gezin zocht ik al vroeg naar betekenis en probeerde ik het waarom te begrijpen. Op jonge leeftijd heb ik een bewuste keuze gemaakt om het maximale uit het leven te halen. In Wageningen studeerde ik sociologie. Vervolgens werkte ik een aantal jaren in Zimbabwe in het onderwijs. Terug in Nederland werkte ik onder meer bij een re-integratiebedrijf voor langdurig werklozen, en als Programmamanager Jeugd binnen een gemeentelijke organisatie. Ik volgde een gecertificeerde opleiding van KBK tot trainer en coach en werk ik sinds 2007 vanuit mijn eigen praktijk aan bewustwordings- en veranderprocessen op individueel en op organisatie niveau. Ik heb mij verder bekwaamd, o.a. tot begeleider van organisatie opstellingen.

Het is mijn passie om mensen te helpen bewust te worden van het verschil tussen doen en zijn, van de verantwoordelijkheid voor anderen èn voor hen zelf, van hun eigen kracht die vele malen groter is dan mensen zelf denken, van inspiratie, geluk en levenslust. Levenslust is letterlijk zin in leven. Dit gaat gepaard met zin geven. In mijn boek “Levenslust, leef met zin” deel ik mijn levensverhaal en de inzichten die ik heb opgedaan.

Op basis van de thema's uit mijn boek over levenslust organiseer ik met regelmaat mindfulness retraites 'Persoonlijk Leiderschap en Levenslust' op Terschelling.
Ik werk als trainer, coach, organisatieadviseur en spreker in diverse organisaties waar zingeving en zakelijkheid samen komen, zoals de politie, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en overheid.

In mijn overige tijd ben ik beeldhouwer. Ik beeldhouw vanaf 2000 en geef workshops beeldhouwen vanaf 2005. Ik volgde een tweejarige beeldhouwopleiding aan het beeldhouwcentrum Koudum voor verdere verdieping van de vormentaal. Beelden zeggen meer dan woorden, het raakt emotie, en genereert creativiteit. Het geeft inzichten die met woorden alleen niet worden uitgedrukt. Die beeldende manier van werken vind je terug in mijn trainingen, oefeningen, workshops, projecten en persoonlijke gesprekken.

Nieuwsgierig? Kijk verder op http://www.esthervanderzee.nl