Fred van der Wal curriculum vitae

30-10-1942. Geb. te Renkum.
1944. Familie vlucht na anonieme waarschuwing een kwartier voor in val van de Arnhemse SD naar Amsterdam. De trein A'dam-Utrecht wordt twee maal beschoten door RAF Spitfires. Interieur ouder lijke woning vernield door de SD en Wehrmacht. Bij de slag om Arnhem wordt door artillerievuur de gehele woning in puin geschoten en niet herbouwd.
1945. Fred verblijft een jaar bij de grootouders in de Palestrinastraat 4 huis, zijn zusje zeven we ken bij de "moeder" in de Cornelis Schuytstraat tot zij het kind af staat.
1946. Bijna getroffen door kogel die tien centi meter boven zijn hoofd door ruit achter in de muur slaat van de woning in de Utrechtsestr. 40, Amsterdam. Korte tijd in huis bij de biologische ouders.
1954. Leerling Vossiusgymnasium, Amsterdam. Lid tafeltennisclub FAMOS Amsterdam.
1955. Leerling Christelijk Lyceum, Amsterdam.
1958-1963. Bruine band judo en jiu jitsu. Neemt deel aan de Kennemer tafeltenniscompetitie als lid eerste team Sneeuwbal. Tennist bij vereniging "De Hogeberg", Haarlem.
1961-1966. Leerling Da Costakweekschool te Bloemendaal. Begint teksten te publiceren in de schoolkrant.
1963-1966. Bevriend met klasgenote Els Deutekom
1963. Bezoeken aan Antwerpen, Brussel en Brugge. Ziet voor het eerst surrealistisch werk van Paul Delvaux in Brussel. Een eye opener.
1964. Goedkeurd reserve-officiersopleiding. Regelmatig bezoek aan Galerie Mokum, Amsterdam. Bezoekt Ger Punte, ex-lid surrealistische groep Nederland. Brengt vakantie door met Els op Vlieland.
1965. Lid kunstenaar groep X-65 te Haarlem. Weigert uitnodiging op te treden op schoolfeest.
1966. Verlaat vrijwillig 3 maanden voor hoofdakte examen Da Costa kweekschool. Uitgetreden als lid groep X-65. Weigert militaire dienst. Rookt voor het eerst hasj in gezelschap van Aletta in atelier Den Haag. Mei 1966- oct. 1967 werkzaam in antiquariaat te Amsterdam.
1967. Eén dag lid kunstenaarsgroep K.Z.O.D., Haarlem. Vaste exposant Galerie Mokum, Amster dam. Buitengewoon dienstplichtig verklaard. Verhuizing naar Amsterdam, Nieuwe Spiegelstraat 48, twee hoog. Bevriend met akademie studente C.S.
1968. Atelier a.d. Amstel 186. Drie zomermaanden werkzaam aan Ateliers 63, Haarlem. Ontmoet redactie "Rolling Stone" en "International Times" te Amsterdam. Bezoekt regelmatig Underground centrum Electric Centre. Verwijderd van de academie door Edgar Fernhout.
1969. Huwt Bernadina Clasina Bosse. Geboorte dochter Misja mei 1969. Deelname aan de repre sentatieve overzichtstentoonstelling van Jonge Nederlandse Realisten, Gemeentemuseum Arnhem. Lid Sociëteit Teisterbant, Haarlem. Aanbod Galerie Herzog, Mannheim. Aanbod Galerie 69 te Mannheim.
1970. Atelier Prinsengracht 847, Amsterdam, Aanbod Obelisk Gallery te Londen en Obelisk Gallery, Boston. Lid BBK.
1971. Tekening en een gouache van opge nomen in de collectie van het prentenkabinet van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Aanbod grote Duitse Galerie voor expositie. Voorstel BBK om deel te nemen aan het BBK bestuur. Aanbod Antwerpse galerie.
1972. Verhuist naar Bilderdijkkade 4, Amsterdam. Lid kunstenaar Arti et Amicitiae te Amsterdam. Atelier Tweede Nassaustraat 8, Amsterdam.Weigert fotoshoot voor Model Planning te Amsterdam.
1972. Laat 2 zeefdrukken uitvoeren door zeef drukkerij De Rakel, Amsterdam.
1972-1978. Laat zeefdrukken uitvoeren door Tailored Prints, Amsterdam.
1973. Ramen atelier tweede Nassaustraat door onbekende(n) doorzeefd met kogels. Bedreigd met mes door contraprestatie schilder P. W. .
1974. Lid kunstenaar Pulchri Studio, Den Haag. Lid aankoop commissie Amsterdam koopt kunst.
1975. Verhuist naar Galileïplantsoen 102 hs in de Watergraafsmeer. Aangeboden fotomodel lenwerk door bureau People te Haarlem.
1977. Bezoek op uitnodiging griffermeerde drs. P. C, Londen.
1978. Vertrek naar Friesland, Veenwouden. Aanbod kontrakt Galerie Internationale Madison Ave., New York. Neemt weer deel aan groeps exposities Galerie Mokum.
1979. Verbreekt definitief relatie met Galerie Mokum. Laat twee zeefdrukken uitvoeren door Zeefdrukkerij Schweigmann, Leeuwarden.
1981. Atelier te Amsterdam in brand gestoken door kunstschilder E. en totaal uitgebrand. Fred toevallig afwezig die dag en ontsnapt aan de dood.
1982. Verhuizing naar Garijp, Friesland. Studie reis Berlijn. Bezoekt West-Berlijnse akademie voor beeldende kunsten. Bezoek Oost Berlijn.
1983. Sadomasochiste Betty Paerl opent expositie Fred te Den Haag, Pulchri Studio.
1984. Ex-vriendin Frieda verongelukt op de Auto bahn in Duitsland .
1984-1988. Krachttraining bij First Class Gym, Bergum.
1985. Fred stapt als sekretaris uit bestuur Fria, . Oprichting Minister Brinkman fanclub 1986. Aanbod Interview Algemeen Dagblad. Aanbod uitzending voor de VARA radio. Kontrakt met Galerie Salammbo, Parijs. Brieven van auteur Jef Geeraerts, pop art kunstenaars Tom Wessel mann en Robert Rauschenberg. Bezoekt auteur Jef Geeraerts in Gent. Studiereis Parijs. Management aanbod Mensing Gemälde Galerie, Duitsland.
1988-1994. Kracht- en bokstraining bij sport school Lolle van Houten, Leeuwarden.
1989. Traint vier keer per week karate bij Sport school Thamrin en Sportschool De Leeuw, Leeuwarden.
1991. Buitenhuis vlak bij de waddenzee in Fird gum aangekocht.
1993. Verhuizing naar Firdgum. Bruine band karate. Traint bij drie sportscholen: De Leeuw, Thamrin en Lolle van Houten. Gevraagd door fotomodellenburo Crunch.
1994.Verhuizing naar Oldeboorn.
2002. Fred voor het eerst na 24 jaar met werk vertegenwoordigd op door de Fryske Kultuer ried georganiseerde expositie. Leeuwarder Courant weigert te recenseren. De van der Wals verhuizen 3 jan. 2002 na 24 jaar tegenwerking door Friese en Groningse "collegas", tevens gedwarsboomd door de Friese galerietjes, de Friesche Kultuerried en de Friese pers, naar Lim burg en vandaar uit in sept. naar midden Frankrijk. De van der Wals verkopen huize Lekkerterp (aangekocht voor 180.000 gulden) voor zes ton en kopen grote boerderij in Frankrijk. Begin grote verbouwing Maison L'Ermitage, Couloutre .
2003. Geboorte eerste kleinkind. Diverse bezoeken aan Parijs. Diverse uitnodigingen voor tentoonstellingen in Frankrijk. Kennismaking met New Yorkse schilder Sidney Klein, die de van der Wals vraagt naar New York te komen. Kennismaking Parijse kunstschilder Michel Chapellier.
2004 Briefwisseling met kunsthandelares Janna van Zon. Uitnodiging om deel te nemen aan her denkingstentoonstelling Dieuwke Bakker in 2005. Lid Le Groupe Nevers. Weblog Punt.nl herop gestart.
2006. Kennismaking met de flamboyante kunstenares Isis Nedloni. Fred start weblog Volkskrant.
2007. Telefonisch Intervjoe HP. Fred cancelt deelname aan de Biennale van Florence en de Salon du Dessin te Parijs. Lid Nederlandse Vereniging Van Tekenaars. In voorbereiding enkele verhalenbundels en een voorwoord bij de bundel "Hekel" van Isis Nedloni. Publiceert verhalen op Basic Publishing. Kennismaking met Moderator "Basic Publishing" Gil Heuvelmans te Gent. Ontmoeting Gentse dichter Coenraad de Waele te Gent. Ontmoeting Herman Brusselmans in Patershol, Gent. Fred weigert uitnodiging "Biennale of Drawings 2008 Tsjechië" en uitno diging door Friese Galerie La Lanka. Aanbod column op website Lucaswashier. Drs. Huub Mous publiceert op zijn web log onder de kop "Ostracisme in Friesland" over de boycot tegen het werk van Fred van 1978 - 2002.
Interview met een aardig beschonken Fred voor regionale TV en radio omroep Mercurius, Leeuwarden. Voor de tweede keer miljonairs sta tus bereikt.
2008. Invitatie International Art Fair Salzburg. Invitatie Art Fair Akzenta Graz. Invitatie Galerie Mannheim. Invitatie Int. Management Org. voor de Duitse markt. Invitatie Biennale van Florence. De selectieve kunstenaar cancelt de aanbie dingen. Mail van Instituut Collectie Nederland dat er 59 werken van Fred van der Wal in de collec tie aanwezig zijn. Fred wijst contracten met Mayer Marketing Org. Mannheim en Peter Boehner Galleries, maar ook de Art fair te Salzburg en de Akzenta te Graz af. Bezoek aan Parijs. Invitatie Salon d'artistes contemporain 2008, Genève. Geweigerd als deelnemer Kunstweek.nl door Haarlemse directeur D.P.
Tweede invitatie Galerie Boehner. Invitatie Affordable Art Fair. Deelnemer aan Write(s)history met verhalen. Breuk met de alcohol doordrenkte Kennemer kliek rond café De Halve Maan.
2009. Terugkeer naar Nederland

Radio uitzendingen:

1976. AVRO. Kunst met peren
1983. Radio Fryslan.
1984. NCRV. Hier en Nu.
TROS. Met het oog op morgen.
1985. Radio Fryslan.
1988. Radio Noord-Holland.
1991. E.O. Interview met Feike ter Velde.
2007. Radio Mercurius

TV uitzending:

1985. Yvo Niehe. Kontrakt getekend. Uitzending op het laatste moment tot tevredenheid van Fred gecanceld.
Fred van der Wal Curriculum Vitae