Gillian Gallandat Huet (1957) groeide op in een creatief gezin met verschillende buitenlandse wortels, Frans, Schots, Australisch en Russisch. Ze voelt dat haar internationale oriëntatie en interesse in andere culturen haar geholpen hebben in haar persoonlijke ontwikkeling.

Gillians fascinatie voor de natuur komt van haar Australische moeder, die haar de liefde voor haar medemens en de taal van de dieren geleerd heeft.
Haar naturalistische en realistische stijl is bezield en het is door haar kunst dat Gillian ernaar streeft om de relatie tussen mensen onderling en tussen de mens en de natuur opnieuw inniger te maken.

“Mijn werk symboliseert veelal de natuur en kan helpen om het contact met onze wortels te verdiepen. De natuur heeft een heilzame energie. Nu wij leven in een drukke, digitale tijd, kan het verrijkend zijn om meer in contact te komen met de natuur in ons leven. Zo voelen we als het ware onze wortels in de aarde en kunnen we uitreiken naar de kosmos”.

In Nederland, België en Frankrijk heeft zij geëxposeerd. Zij is aangesloten bij verschillende kunstenaarsgroepen. In 2012 is Gillian geselecteerd om een masterclass van the Society of Portrait Sculptors te Londen te volgen. In de zomer van 2016 heeft zij les gehad op de Florence Academy of Art van Sanne van Tongeren, Eran Webber, Robert Bodem, Hywel Pratley, Eudald de Juana Gorriz.
Haar beelden bevinden zich ook in België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Australië en Amerika.

BIOGRAPHY
Gillian Gallandat Huet (1957) grew up in a creative family with very diverse roots: French, Scottish, Australian and Russian.

Given her background, she feels her international orientation and interest in other cultures have always helped her personal development. Together with her multicultural history, Gillian’s fascination with nature comes from her Australian mother who taught her the love for humanity and the language of animals.

Her naturalistic and realistic style carries a soul and it is through her art, that Gillian strives to re-establish the connection between human beings and nature.
“My works of art symbolise nature and help to restore contact with our roots. Nature has a healing energy and as we live in a very demanding digital era, we can benefit from having more contact with nature in our lives. In this way, we can feel our own roots and reach out to the cosmos”.