Curriculum Vitae

Hannah Doeleman, geboren in Utrecht in 1952, werkte in Nederland, Rome, de Filippijnen, de Verenigde Staten en Costa Rica en woont in Colombia.
Daar waar zij langere tijd verblijft, werkt zij nauw samen met kunstenaars, is actief in het kunstonderwijs en exposeert haar werk.

De afgelopen jaren werkte zij voornamelijk aan portret opdrachten en aan interdisciplinaire projecten Organische Architectuur en Toegepaste Beeldende Kunst.

Zij heeft geëxposeerd in Nederland, de Filippijnen, Verenigde Staten, Colombia en Costa Rica.
In Nederland exposeerde zij haar werk onder meer in:
Amsterdam, Paradiso en Galerie Marie Godest
Utrecht, de Stads Schouwburg, het Museum voor Hedendaagse Kunst, Zeezicht en Galerie Domplein
Den Haag, het Provinciehuis
Groningen, Forma Aktua
Delft, de Vrije Academie Westvest
Leiden, de Hooglandse Kerk
Houten, Ateliers Uilenburg
In Bogotá exposeerde zij haar werk in het paviljoen van H.M. Ambassade op de Internationale Boekenbeurs en in tal van galeries, musea en andere kunstinstellingen.