Jacqualine Zonneveld Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Profiel: BEELDEND KUNSTENAAR
Kunstzinnig bezig zijn is mijn grote passie! Het stelt mij in staat om mijn binnenwereld te verbinden met de buitenwereld. Mijn persoonlijke doelstelling met mijn kunst is o.a., om uiting te kunnen geven aan mijn diepste verlangen naar schoonheid in de ruime zin van het woord. Om dit te kunnen verwezenlijken werk ik als holistisch beeldend kunstenaar. Ook werk ik op verzoek in opdracht.

Mijn kunst komt vaak tot stand vanuit een uiterlijke waarneming, die ik na verinnerlijking op een dieper niveau weer op eigen wijze naar buiten breng. Via mijn kunst ga ik op mijn manier ‘in gesprek’ met de mensheid, door in mijn werk ruimte te laten voor eigen interpretatie. Ik werk graag vanuit het realisme met een hang naar enige abstractie in mijn manier van schilderen.

Elementen uit het expressionisme en impressionisme hebben grote invloed op mijn werk. Daarnaast wordt mijn werk gekenmerkt door dynamiek in schildertoets, spontaniteit, contrast, kleurkracht en expressie.

Naast het beeldend werken deel ik graag mijn enthousiasme met anderen en organiseer ik kunstbelevenissen op het gebied van (o.a. intuïtief) tekenen en schilderen. Ook themaworkshops stel ik graag op maat samen. Hierin werken cursisten aan de hand van een bepaalde kunstenaars/stromingen uit de kunstgeschiedenis en hedendaagse kunst.

Specifieke kwaliteiten van mijzelf als kunstenaar
- Ontwikkelingsgericht (vanuit een nooit aflatende honger om te willen leren)
- Enthousiasme
- Kunstzinnig het nodige in ‘huis’ hebben
- Zeggingskracht (die zichtbaar wordt in mijn werk)
- Veelzijdigheid
- Vermogen om intuïtieve waarneming in beeld om te zetten
- Kinderlijke nieuwsgierigheid om de wereld vanuit verschillende perspectieven te bekijken
- Een gezonde dosis lef, wat mij helpt te durven experimenteren

Relevante ervaring:
Afgestudeerd voor Holistisch Beeldend Kunstenaar aan Vrije Academie ’t
Pad (2013)
Diverse workshops, schilderlessen en Masterclasses ‘beeldend werken’ gevolgd bij diverse kunstenaars en instanties
Diverse exposities van eigen (studie)werk

Overige werkervaringen
Tijdens mijn werk in dienstverband in voorafgaande jaren heb ik gewerkt als office manager, directiesecretaresse, commercieel medewerkster en gastvrouw/leidinggevende in verschillende horecabedrijven. Hierbij heb ik o.a. veel ervaring opgedaan op het gebied van organiseren, wat mij heel goed van pas komt in mijn eigen bedrijf. Ik doe dit dan ook met veel plezier!

Geef hier een (openbare) reactie op het werk van Jacqualine Zonneveld