Over Soul Insight

De start van Soul Insight

Soul Insight is gestart in 1994 als praktijk voor helende massages. De klanten bestonden vooral uit mensen met chronische fysieke klachten waar in het reguliere circuit geen oorzaak voor te vinden was.

Er kwamen veel emoties los bij het energetisch oplossen van hun blokkades. Ik ging als jonge twintiger op zoek naar een juiste opleiding om mensen daarin te kunnen begeleiden.

Door de successen die ik boekte, mondde het uit in een situatie waarin mijn clientèle bij problemen mij gingen bellen in plaats van de huisarts.

Ik realiseerde me dat mijn positie als healer te belangrijk was geworden en dat mijn klanten afhankelijk werden van mij. Dat moest anders. Er moest een balans zijn tussen heling en het dragen van de eigen verantwoordelijkheid van klanten.

Zelfgenezend vermogen

Vanuit mijn behoefte aan expertise in emotionele begeleiding startte ik in 1995 met de HBO-opleiding reïncarnatietherapie bij de SRN. Ik leerde om mensen emotioneel te begeleiden in het verwerken van onverwerkte gebeurtenissen en welke verantwoordelijkheid ze zelf hebben om klachten op te lossen.

Tijdens deze opleiding realiseerde ik me ook dat mensen van nature een zelfgenezend vermogen hebben maar de neiging hebben om de oplossing buiten zichzelf te zoeken.

Ik bleef zoeken naar een juiste manier om aan te sluiten bij het zelfgenezend vermogen van de ander zonder zelf het proces over te nemen.

Alleen bieden wat er nog niet is

Mijn benadering veranderde van therapeutisch naar coachend. Ik ging me richten op het aanspreken van de kwaliteiten en sterke punten van de ander om ontwikkeling te stimuleren.

Er kwamen verschillende ondersteunende methodieken bij om het genezingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de weg zo kort mogelijk te maken.

Inschrijving Kamer van Koophandel
In 2007 schreef ik mijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel onder de naam Sana Colori.

Deze naam koos ik vanuit mijn benadering om een tijdelijke rol te vervullen en daarmee het kleurenpalet compleet te maken. Vanuit die tijdelijke steun kon de ander de weg terug vinden naar eigen heling.

Ik behaalde in 2010 mijn Reiki mastergraad om mensen te leren zichzelf en anderen te helen.

Van Sana Colori naar Soul Insight
In 2013 veranderde ik de bedrijfsnaam in Soul Insight omdat de kern van mijn bedrijf ligt in het zielsmatige inzicht dat iedereen heeft.

Er bleef nog steeds wel die ene vraag over: wat is de zuiverste weg naar heling?

Elke situatie heeft een ander antwoord nodig maar het antwoord moet vooral aansluiten op jou als persoon.

Ik kwam tot de conclusie dat heling alleen kan plaatsvinden als er een investering is van beide kanten. Ik geef mijn helende hand, de ander verbindt zich aan de stappen die nodig zijn om de verandering structureel neer te zetten.

Om deze stappen makkelijker te maken ben ik vanaf 2013 producten gaan maken die je verbinden met je zielswijsheid. Ik ben begonnen met Encaustic Art schilderijen met Reiki.

In 2016 ontwikkelde ik de Tipping Point kaartsets om mensen een concreet product te geven dat ze helpt om een liefdevol perspectief naar zichzelf te ontwikkelen en dus het pad te gaan lopen naar het beste antwoord op hun situatie.

De kunstwerken en de kaartsets bieden de sleutel naar de wijsheid van je ziel waar je zelf vaak niet (voldoende) bij kunt.

Passie voor Encaustic Art

De passie voor de Encaustic Art techniek groeide door de eindeloze mogelijkheden van het combineren van kleuren en het werken met reliëf.
Ik experimenteerde met verschillende kleurcombinaties, temperaturen van het schildersijzer en technieken om de was op te brengen.
Deze kunstwerken komen rechtstreeks uit mijn ziel. Ik bedenk niet hoe het kunstwerk er uit gaat zien, het werk komt uit de flow die ontstaat.


De drijfveer van Soul Insight is liefde.
Het antwoord van Soul Insight is liefde.
De sleutel van Soul Insight is je brengen naar de liefde voor jezelf.

Geef hier een (openbare) reactie op het werk van Soul Insight - Spirituele kunst


Soul Insight - Spirituele kunst Curriculum Vitae
Brigitte Remmelts (Soul Insight)