Curriculum Vitae

Willem Groenewoud ( Heeten)

“In stille verwondering”.

Met een verwijzing naar zijn vroegere werk en al jaren woonachtig in Salland bedacht hij als naam voor zijn website; “Sallandse meesterwerkjes”, of het inderdaad meesterwerkjes zijn is ter beoordeling aan U!
Een van zijn eerste schilderijen was een kopie naar N. van Ostade, getiteld: "De violist" .Met dit schilderij nam hij in 1980 deel aan de Nationale kopieerwedstrijd te Bunnik (firma Nashua ).
Van de 140 deelnemers won dit schilderij de 3" prijs e.e. Na dit "succes" en lovende woorden van de bekende schilder Carel Willink heeft hij later zijn eigen weg gezocht in de schilderkunst.
In eerste instantie richtte hij zich op de stillevens omdat dit soort werken iets magisch uitstralen, een gevoel van iets weer te geven dat boven de werkelijkheid uitstijgt. Ze genieten nog steeds zijn voorkeur.
Later zocht hij naar wegen om middels zijn werken iets over te brengen, schilderijen die als het ware een soort communicatiemiddel vormen tussen de schilder en de toeschouwer, schilderijen met een bepaalde zeggingskracht.
Je brengt immers iets tot uitdrukking, je tracht iets door te geven, soms een boodschap, soms een geraakt zijn, een kijk in het verleden of een blik in een verre toekomst.
De werken "Vijf voor twaalf'(opwarming van de aarde), "The elephant trousers",( de misvormde/ en geplaagde mens) " . “Why” (9-11-2001)
“Drijfvuil”- ( watervervuiling) en de werken uit de serie "Fufure men" zijn daar duidelijk voorbeelden van.
De laatste jaren bespeurt hij bij zichzelf steeds vaker een ontwakend oog voor al het moois om ons heen. Dingen die je in verwondering stil doen staan.
Wie herinnert zich niet de tijd dat we als kind liggend in het gras allerlei figuren zagen in de voorbijtrekkende wolken, of de fantasierijke figuren in de noesten van houten balken?
Met een dergelijke onbevangenheid de dingen om ons heen aanschouwen, met een dergelijk oog kijken naar de dingen om ons
heen brengt hemj in verwondering om al het moois dat er gelukkig nog te zien valt.
Schilderijen die hij vroeger nooit zou hebben gemaakt, reken hij nu tot mijn mooiste werken niet omdat ze zo kunstig gemaakt zijn
(alhoewel ?) maar veeleer om ze zo bijzonder zijn in hun bestaanswijze, hun kleurenpracht, het fragiele of het unieke.
Zie mijn website.; www.willemgroenewoud2.nl

Om de schilderijen op ware grootte, uitstraling en kleur te kunnen bekijken kunt u het beste contact opnemen met zijn atelier te Heeten. U bent van harte welkom.” 0572-381524/0619011428

Willem Groenewoud.