Een gebroken ziel is ook erg

08-11-2017 t/m 30-11-2017

Een expositie met werk van mensen die wonen binnen het GGZ en beeldend kunstenaars in de sfeervolle kerk Galerie Notre Dame de Arts / DE REFTER
Hella van 't Hof Een gebroken ziel is ook erg

We Care

17-09-2017 t/m 05-09-2017

't Oude Slot en De Kunstpraktijk organiseren gezamenlijk de expositie WE CARE op hun locaties in Veldhoven. Zowel in het museum als bij De Kunstpraktijk exposeren kunstenaars beeldend werk, waarbij zij invulling geven op de vraag een eigen piëta vorm te geven.
De kunstenaars in deze expositie WE CARE maken in hun beelden emoties zichtbaar als compassie, verdriet, liefde of afscheid namen van.
Zij hebben de vrijheid het gegeven van de piëta ruim te interpreteren en te verbinden aan andere gebieden dan het katholieke geloof.
Hella van 't Hof We Care

Bloemen bloeien op papier

30-04-2017 t/m 08-10-2017

In 2017 houdt Museum de Kantfabriek in Horst aan de Maas een bijzondere expositie over 19e-eeuwse hand- ingekleurde borduurpatronen met bloemen als hoofdmotief.
Tevens is het werk te zien van 16 winnende hedendaagse kunstenaars die zich lieten inspireren door vijf geselecteerde patronen.
Hella van 't Hof Bloemen bloeien op papier