De menselijke maat

08-11-2019 t/m 10-11-2019

Kunstraffinaderij