Queeste naar 'n hemel

15-09-2013 t/m 06-10-2013

Wij mensen, we leven in de tijd. Voortschrijden in de tijd. Onderweg, overspoeld door voorspoed, overvloed, liefde en verwondering, maar ook verrast door tegenspoed, angsten, ziekte en verlies.
De kruisweg, een waardevol erfgoed voor de Katholieken, is voor Jef Hendriks de metafoor voor de weg die mensen gaan, in de individuele zoektocht om eigen idealen inhoud te geven. Afgeleid van de zeven passieverhalen verbeeldt en verwoordt Jef in zeven gedichten en veertien fotografische werken de kruisweg. Over de strijd die de mens levert om zijn idealen te vervullen. Over het falen en feilen. Over de drive, de schwung, de bezieling.

Het werk wordt samen met de Verhaaldozen van Jan Haen geëxposeerd in de OKK Maria Magdalena in Eindhoven
Jef Hendriks Queeste naar 'n hemel

Queeste naar 'n hemel

07-07-2013 t/m 25-08-2013

Het werk wordt samen met de Verhaaldozen van Jan Haen geëxposeerd in de Laurentiuskerk te Weesp

Queeste naar 'n hemel

07-04-2013 t/m 23-06-2013

Het werk wordt samen met de Verhaaldozen van Jan Haen geëxposeerd in de Kloosterbibliotheek te Wittem