Menselijke Analyse - Dutch Design Week - Eindhoven

21-10-2006 t/m 29-10-2006

Menselijke (bn.) 1: betr. hebbend op de mens Analyse (de ~ (v.), ~n/~s) 1: de ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing Organisatie

Menselijke Analyse is een prognose voor de komende jaren op het gebied van vormgeving. Een samengestelde tentoonstelling met veel analyses, onderzoeken, beeldende kunst en design met de mens als rationeel onderzocht object. Verschillende vormgevers, beeldend kunstenaars en fotografen zullen hun werk presenteren betreft dit thema. Hiernaast zullen er ook verschillende onderzoeken, medische instrumenten en andere interessante werken omtrent dit onderwerp tentoongesteld worden in de tentoonstellingszaal van TL Eindhoven tijdens de Dutch Design Week. Met o.a. werk van David Davis, Dries van Wagenberg, Elke van Raamsdonk, Ina, Karen Azoulay, Katrin Korfmann, Kazoe van den Dobbelsteen, Lisette Verkerk, Reineke Otten en Simone van den Boom.

Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen - Den Dolder

01-02-2006 t/m 30-04-2006

Altrecht, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Utrecht, beschikt over een aantal (gemeentelijke en rijks-)monumenten. Beschermd, maar voor een deel ongeschikt voor huisvesting van patiënten of andere ziekenhuisfuncties. Voorbestemd om een andere bestemming te krijgen.

Op de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder is inmiddels een aantal van die andere bestemmingen gerealiseerd. In samenwerking met Suzanne Oxenaar van het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten van de Mondriaan Stichting (nu: SKOR) werd een verlaten paviljoen achter op het terrein, 't Heuveltje, omgebouwd tot kunstenaarsverblijf.

Vormgever Christoph Seyferth werd gevraagd het paviljoen te verbouwen en in te richten als kunstenaarsverblijf. De naam van het project werd ontleend aan het verhaal Het vijfde jaargetijde van Kurt Tucholsky.

Tal van kunstenaars hebben inmiddels, vanaf 1998, in Het Vijfde Seizoen gewoond en gewerkt. Het is een inspirerende plek en een extreme ervaring. De grenzen tussen ziek en niet ziek lijken soms weggevallen voor de kunstenaar én de patiënten. Opmerkelijk is hoe elke kunstenaar steeds zijn eigen invalshoek kiest en de psychiatrie vanuit een volledig persoonlijk gezichtspunt benadert.

Door ieder seizoen een andere kunstenaar uit te nodigen om te komen wonen en werken, wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling om de maatschappij dichter bij de psychiatrie te brengen en het gesloten karakter van het terrein te doorbreken.

www.vijfde-seizoen.nl
Lisette Verkerk Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen - Den Dolder

Heaven Hell - Het Vijfde Seizoen - Den Dolder

01-02-2006 t/m 30-04-2006

In 2006 ben ik drie maanden te gast geweest in kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen van de psychiatrische instelling Altrecht in Den Dolder. Daar is mijn project Heaven Hell ontstaan. Een project rondom zelfbeschadiging en isolatie.

Heel duidelijk voelde ik op het terrein van de WA Hoeve en in gesprek met cliënten en medewerkers het gevecht met het leven. Hoe dit soms zo moeilijke, pijnlijke bestaan te leven. Open spraken een aantal bewoners over hun zelfbeschadiging en lieten mij de littekens zien. Lichamen en herinneringen die voor mij letterlijk de worsteling met het leven verbeelden.

Uiteindelijk heb ik met drie dames aan dit project gewerkt. Zij hebben mij hun verhaal verteld, samen hebben we naar de littekens en verwondingen gekeken, erover gesproken. De verwondingen, verminkingen heb ik mogen fotograferen met een polaroid camera. Intiem, eerlijk en open tegelijk.


Martin Roeten / Geneesheer – Directeur / over Lisette haar werkperiode
Het Vijfde Seizoen heeft sinds haar oprichting in 1998 al heel wat kiemkansen gecreëerd. Telkens opnieuw gaan een kunstenaar als seizoensgast op het terrein van de psychiatrische instelling de WA-hoeve en de bewoners en medewerkers ervan “iets” met elkaar aan.

Twee regels uit een gedicht van Thomas Tranströmer zeggen het zo:
“Twee waarheden naderen elkaar, één van binnenuit, één van buitenaf. Waar zij elkaar ontmoeten bestaat een kans jezelf te zien.”

Het levert elke keer weer boeiende ontmoetingen op. Elkaar treffen en raken. Een indruk maken en achterlaten, zonder dat altijd geweten wordt wat er teweeg wordt gebracht. Uitdagend en angstig tegelijk.

Het project van de beeldend kunstenaar Lisette Verkerk, Heaven Hell, laat dan ook sporen zien en achter. Zij ontbloot letterlijk en figuurlijk het complot tegen het gewone, tragische, pijnlijke bestaan en wat dat bestaan met ons mensen doen kan. Zij doet dat voorzichtig en vasthoudend tegelijk, waarbij zij in haar kunstenaarsverblijf (het paviljoen dat lange tijd dienst deed als meubelwerkplaats voor psychiatrische patiënten) onderzoekend en betrokken een vertrouwelijke en intieme sfeer creëert.

Bewoners wisten haar daar, uit zichzelf, of daartoe uitgenodigd, te vinden. Durfden zichzelf en hun verhalen te laten horen, wilden dat ook, wilden de sporen die het leven bij hen heeft achtergelaten, de littekens, verminkingen laten zien: “de naakte waarheid, de laatste kleding”. Niet als provocatie, niet als statement aan de wereld, die zich verborgen wil houden achter de maskers van de schone schijn, niet om weer een taboe te doorbreken. Daarmee is niet gezegd, dat het project niet zulke reacties zal losmaken. Doel van Lisette Verkerk is niet geweest dat laatste te voorkomen, wel om recht te doen aan de verhalen van de patiënten en zij die dat geweest zijn. In uw ontmoeting met Heaven Hell zal blijken of dat gelukt is.
Lisette Verkerk Heaven Hell - Het Vijfde Seizoen - Den Dolder
foto: Peter Cox
Lisette Verkerk Heaven Hell - Het Vijfde Seizoen - Den Dolder