performance RAAMWERK in Art Chapel Amsterdam

03-08-2019 t/m 11-08-2019

Performance: RAAMWERK(en)

Hoe verhoudt de titel van een/het kunstwerk zich tot de huidige tijdgeest. Raamwerk betekent onder andere kader. Heden ten dage leeft de hedendaagse mens binnen een veelvoud van kaders. Alsof alles vaststaat en daarom geen ruimte laat voor wat daarbuiten is. De Europese samenleving, waaronder ook de Nederlandse, heeft voortdurend te maken met veranderingen, gewenst of opgelegd. Bijvoorbeeld: Samengaan of juist afscheiding van landen, tegenstellingen in opvattingen aangaande religie of over geaardheid.

Wat de samenlevingen gemeen hebben met elkaar is dat we met elkaar moeten omgaan. Het zoeken naar middelen om elkaar te kunnen begrijpen of te verstaan grijpt nogal eens terug op beginselen. Zoals elkaar uitnodigen om in debat te gaan, of elkaars gebruiken uit te wisselen. Een hulpmiddel daarbij, daar waar taal nog tekortschiet, kan een object zijn, en door daar in/mee te participeren een beeld creƫert. Het samen maken, daar waar een veelheid aan vormen open ligt, is de speelruimte die we elkaar kunnen geven of nemen.

Het resultaat kan ook zijn dat we elkaar ermee kunnen verrassen. Om dat letterlijk en figuurlijk met raamwerken te doen toont dat een kader grenzen kan verleggen. Dit kunstwerk dat uit losse delen bestaat nodigt mensen voortdurend uit om met behulp van deze raamwerken tot nieuwe vormen van het kunstwerk (nieuwe gedachten) te komen.

Het plan dat wij, Petra Wiek en ondergetekende hebben, is om gedurende de twee weekenden publiek uit te nodigen om kennis te nemen van de performance. Bovendien willen we schilderijen tonen, voornamelijk vierkante monochromen, die een veelheid aan kleuren tonen. We willen gebruik maken van het invallende licht zowel vanuit het plafond als de ramen die rondom in de muur zijn verwerkt.

De RAAMWERKEN bestaan uit twee groepen. De ene groep bevat 21 elementen waarbij de gulden snede de maatvoering vormt. De andere groep bevat 17 elementen waarbij het vierkant de maatvoering vormt.

Idee: Petra Wiek
Uitvoering: Petra Wiek en Robert Verhaaf

Den Haag, 8 februari 2019
Petra Wiek performance RAAMWERK in Art Chapel Amsterdam
Art Chapel, Prinses Irenestraat 19. 1077 WT, Amsterdam