Vingt Ans chez Galerie Logis de Logerie

28-06-2018 t/m 30-09-2018

Vingt Ans chez Logis de Logerie, peintures et sculptures de Robert Verhaaf, dans la campagne de Angoulême
Robert Verhaaf Vingt Ans chez Galerie Logis de Logerie
structures en Vert I
tempera/beeswax & pigment
90*90cm
Robert Verhaaf Vingt Ans chez Galerie Logis de Logerie
structures en Bleu I
tempera/beeswax & pigments
90*90cm
Robert Verhaaf Vingt Ans chez Galerie Logis de Logerie
espace carré en bleu, sur panneau
tempera/beeswax & pigments
30*30cm
Robert Verhaaf Vingt Ans chez Galerie Logis de Logerie
espace carré en rose et rouge, sur panneau
tempera/beeswax & pigments
30*30cm

PODIUM: ' In gesprek met Robert Verhaaf & Petra Wiek ', door Marjolein van Griethuysen

03-06-2018 t/m 03-06-2018

In gesprek met,

Is het vraaggesprek tussen Marjolein van Griethuysen van Pulchri Studio en de kunstenaars Robert Verhaaf en Petra Wiek, op zondag 3 juni 2018 om 14.00uur, over de tentoonstelling KUNST-werken in Grijzen en Kleur in de Klinkenberggalerie.

Pulchri Studio / Klinkenberggalerie I & II
Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag

http://www.pulchri.nl/agenda/podium-pulchri-in-gesprek-met-petra-wiek-en-robert-verhaaf

KUNST-werken, in Grijzen en Kleur

19-05-2018 t/m 10-06-2018

duo tentoonstelling met Petra Wiek, tonen van sculpturen/beelden in Grijs en schilderijen van Robert Verhaaf in Kleur.


Robert Verhaaf, schilder/beeldhouwer
De schilderijen die de afgelopen 6 a 7 jaar zijn ontstaan daar hebben twee maatschappelijke aspecten een belangrijke invloed op mijn werk gehad. Anders gezegd waardoor het beeld veranderde. De uitdrukkingsvorm. En de gedachte daarachter.
Het ene aspect betreft de financiële crisis, sedert 2009. Het andere mijn hartoperatie, een jaar later. Een van de kenmerken van mijn schilderijen dat niet is verandert betreft het werken met kleur en dat ik mijn verf zelf vervaardig.
Om een impressie daarover te geven probeer ik dat als volgt te duiden. De veelkleurigheid en vormen, in mijn schilderijen waren aanvankelijk nadrukkelijk. De algehele malaise en de negatieve politieke stellingname jegens beeldende kunst, dreef mij naar de uiting in het monochroom. Enkel en minimalistisch. Letterlijk de vervlakking en leegte. Mijn fysieke constitutie had een reducerend effect.
Mijn eigen ideeën en gedachte over het monochroom raken ook een belangrijk thema, ruimte. In de meest brede zin van het woord. Het begrenzen of duiden van een zekere ruimte maakte ik in een volgende fase zichtbaar in mijn schilderijen. Sedert de laatste 2 a 3 jaar keerde ik terug naar beeldelementen die ik in eerder werk hanteerde. Nog wel gebaseerd op de gedachte van het monochroom. Dat het geen monochrome schilderijen zijn duid ik aan door het ongelijk-teken in de titel te verwerken.

in Pulchri Studio te Den Haag
Robert Verhaaf KUNST-werken, in Grijzen en Kleur
? mono, structures en Vert II
60 * 60cm
tempera/bijenwas