Open Atelier VII van Robert Verhaaf in Ateliers BaZtille

16-11-2019 t/m 17-11-2019

Dit jaar doe ik mee aan de Landelijke Atelierdagen. De 16de ben ik er in het begin van de middag. En de 17de de gehele dag. Er zijn meerdere nieuwe werken te bezichtigen. En op het moment zijn Petra en ik aan een nieuwe duo-painting begonnen.

In het ateliercomplex zijn meerdere ateliers open. En er exposeren twee gast-kunstenaars.
Robert Verhaaf Open Atelier VII van Robert Verhaaf in Ateliers BaZtille
een inkijkje in het atelier van Robert Verhaaf / Zazou, het ziet er nu schoon en opgeruimd uit,

performance RAAMWERK en monochrome schilderijen in Art Chapel Amsterdam

03-08-2019 t/m 11-08-2019

Performance: RAAMWERK(en) en monochromen in Art Chapel te Amsterdam,
door Petra Wiek & Robert Verhaaf

UITNODIGING

Openingstijden:
Zaterdag 3 augustus & Zondag 4 augustus 2019 van 13.00 – 17.00uur
Zaterdag 10 augustus & Zondag 11 augustus 2019 van 13.00 – 17.00uur

Locatie: Prinses Irenestraat 19, 1077 WT Amsterdam

Hoe verhoudt de titel van een/het kunstwerk zich tot de huidige tijdgeest. Raamwerk betekent onder andere kader. Heden ten dage leeft de mens binnen een veelvoud van kaders. Alsof alles vaststaat en daarom geen ruimte laat voor wat daarbuiten is. De Europese samenleving, waaronder ook de Nederlandse, heeft voortdurend te maken met veranderingen, gewenst of opgelegd. Bijvoorbeeld: Samengaan of juist afscheiding van landen, tegenstellingen in opvattingen aangaande religie of over geaardheid.

Wat de samenlevingen gemeen hebben met elkaar is dat we met elkaar moeten omgaan. Het zoeken naar middelen om elkaar te kunnen begrijpen of te verstaan grijpt nogal eens terug op beginselen. Zoals elkaar uitnodigen om in debat te gaan, of elkaars gebruiken uit te wisselen. Een hulpmiddel daarbij, daar waar taal nog tekortschiet, kan een object zijn, en door daar in/mee te participeren dat een beeld/object creëert. Het samen maken, daar waar een veelheid aan vormen open ligt, is de speelruimte die we elkaar kunnen geven of nemen.

Het resultaat kan ook zijn dat we elkaar ermee kunnen verrassen. Om dat letterlijk en figuurlijk met raamwerken te doen, toont dat een kader grenzen kan verleggen. Dit kunstwerk dat uit losse delen bestaat laat zien dat je met behulp van deze raamwerken tot nieuwe vormen van het kunstwerk (nieuwe gedachten) kan komen. Het idee om deze objecten te maken en samen te stellen is van Petra Wiek.

Het plan dat wij, Petra Wiek en ondergetekende hebben, is om gedurende de twee weekenden publiek uit te nodigen om kennis te nemen van de performance. Het publiek ziet toe hoe wij de kunstwerken steeds van vorm doen veranderen.

Bovendien willen we tegelijkertijd schilderijen tonen, voornamelijk vierkante monochrome met een veelheid aan kleuren. We willen gebruik maken van het invallende licht zowel vanuit het plafond als de ramen die rondom in de muur zijn verwerkt. Vanuit de optiek van Robert zijn deze monochrome niet steriel en plat/hard. De verf die is opgebracht is soms transparant, dan weer egaal, met en zonder structuren. Niet eenduidig of herhalend, eerder appellerend aan het chaotische van de tijd(geest). Veelkleurig omdat de samenleving dat is. De afmetingen van de schilderijen zijn elk 90*90cm.

De RAAMWERKEN bestaan uit twee groepen. De ene groep bevat 21 elementen waarbij de gulden snede de maatvoering vormt. Afmetingen 300*185cm aflopend tot 20*12cm.
De andere groep bevat 17 elementen waarbij het vierkant de maatvoering vormt. Afmetingen 220*220cm aflopend tot 15*15cm.

Idee: Petra Wiek
Uitvoering: Petra Wiek en Robert Verhaaf
Robert Verhaaf performance RAAMWERK en monochrome schilderijen in Art Chapel Amsterdam
Performance RAAMWERKen & Monochrome schilderijen in ART Chapel te Amsterdam, Pr. Irenestr 19, (Beatrixpark) met Petra Wiek & Robert Verhaaf
Robert Verhaaf performance RAAMWERK en monochrome schilderijen in Art Chapel Amsterdam