Jaarkeuze

Tien Kruiswegstaties in Vierhovenkerk

10-03-2019 t/m 21-04-2019

Vanaf zondag 10 maart t/m paaszondag 21 april zijn tien van de vijftien staties te zien in de Vierhovenkerk te Delft.
Adres: Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft.
Zondag 24 maart zal ik zelf aanwezig zijn bij de dienst om 10u in de Vierhoven kerk in Delft. Ik zal na afloop voor een ieder die meer wil horen over de staties het een en ander toelichten.
Voor meer info: https://kruiswegstatie.wordpress.com/

Tanja Minks Tien Kruiswegstaties in Vierhovenkerk

Statie V Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen