emoties-verwerking-reflectie in acryl en/of linosnede

connectie /verwondering/levensvragen