Over het werk

(Versie: 11 jan 2023)

TEKENINGEN:

Bijna drie jaar geleden begon ik met het maken van tekeningen op papier, in houtskool, grafiet en pastel. Niet als voorbereiding voor een schilderij of sculptuur, maar als eindproduct. In de tussenliggende tijd heb ik geëxperimenteerd met papiersoorten, onderwerpen en stijlen. Wat zich al doende op dat laatste vlak uitkristalliseerde, is vooralsnog vrij divers. Hoe ik iets weergeef, hangt af van de specifieke kenmerken van mijn onderwerp in combinatie met mijn materiaal. Ik neig naar een realistische weergave.

OPDRACHTEN:

Ik werk ook in opdracht. Bijvoorbeeld een portret. Er even vanuit gaande dat enkele malen zelf poseren niet haalbaar is, werkt dit het beste op basis van goed fotomateriaal, met liefst één foto waar de persoon/het dier/het onderwerp mooi uitgelicht op staat.

Stuur even een berichtje via deze site, met zoveel mogelijk relevant beeldmateriaal en wat informatie (heeft het spoed? wilt u het in de stijl van een bepaald werk van me dat u gezien heeft? wilt u het ingelijst ontvangen?) Ik laat u dan vrij snel weten wat er op welke termijn mogelijk is.

Prijzen beginnen bij 200 euro, voor een klein, eenvoudig portret (tot 30x40cm) in grafiet of houtskool, en kunnen oplopen tot 2000 euro voor een groot portret van 70 x 100 cm in pastel. De verzendkosten komen daar nog bij.
=========================================

FOTOMANIPULATIES

Van ca. 2008 tot 2019 was mijn primaire medium een Mac met beeldbewerkingssoftware en een digitaal tekentablet.
Door de oneindige hoeveelheid mogelijkheden die het digitaal manipuleren van pixels biedt, plus een intuïtieve werkwijze, was het handig om dingen af te bakenen in een aantal thematische series:

FOTOMONTAGES KLEUR:

"ELEMENTS", een serie montages waarin aarde, water, vuur, lucht en ether de hoofdrol spelen. Aangezien je deze elementen in verscheidene hoedanigheden tegenkomt, kunnen ze zowel een psychologische als een aan de fysieke werkelijkheid gerelateerde betekenis hebben. (subserie: PODS, 12 variaties op 1 thema)

"BEINGS", een serie werken die handelen over de wijzen waarop bewustzijn zich kan manifesteren in deze wereld. Persoonlijke ervaring en weergave van collectieve 'macro'-fenomenen zijn hierin soms analoog aanwezig.

"HYBRIDS" (ofwel 'hybride wezens'), een serie over het dierlijke staartje van ons onderbewuste. Wezens met een duale verschijningsvorm laten zich portretteren op een wijze die reflecteert of becommentarieert wat de mensheid nu weer allemaal aan het doen is.

FOTOMONTAGES ZWART/WIT:

"LEGENDS", Een serie waarin antieke foto's (van ca.1950 tot de Eerste Wereldoorlog) worden herboren op een surreëel, hedendaags toneel, vanwaar ze het tijdsgewricht becommentariëren dat hun levensduur vormt (overwegend doorgebracht opgeborgen in archieven). (subserie: STRUCTURES, semi-abstracte hypercollages van antieke origine)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Door het hanteren van deze conceptuele kaders creëer ik ruimtes waarbinnen visuele elementen relaties met elkaar aangaan, in een creatief proces dat bij iedere collage anders is en dat rationeel overwegend is gefocust op de technische kant van het verhaal (in Photoshop). Met name aanvankelijk probeer ik alles zo open mogelijk te houden door inhoudelijk zo min mogelijk te benoemen.

In de beelden die zo ontstaan, vallen me gaandeweg autobiografische zaken op, en alle daaropvolgende keuzes worden gemaakt in het licht daarvan. De fotomontages verbeelden zowel een specifiek perspectief, alsook een heel scala aan betekenissen en referenties aan meeromvattende fenomenen, die op analoge wijze in het nieuwe beeld zitten. Die ga ik meestal pas later zien (soms pas na geruime tijd, als ik een ouder werk weer onder ogen krijg).


ORIGINELEN en PRINTS

Originele tekeningen en Prints daarvan zijn te koop via Saatchi online:

www.saatchiart.com/axelsaffran


Volg me op Instagram:

www.instagram.com/axelsaffran