Over mijn werk

In mijn werken staan verhalen centraal. Veel van mijn werken hebben dan ook een sterk anekdotisch en associatief karakter. In mijn werken onderzoek ik de tegenstelling tussen geschiedenis en sociale patronen waarbij bestaande, oude media vaak als uitgangspunt worden gebruikt. Mijn werken kennen vaak een verstillend karakter. Er wordt altijd aanspraak gemaakt op de eigen verbeeldingskracht van de toeschouwer.

In sterke beelden, die zich verhouden tot de moderne klassieken, wordt een spel opgevoerd waarin de mens op zoek gaat naar de harmonie met haar omgeving. Een haast hedendaags oriƫntalisme wordt subtiel verweven met een wereld waarin we allen zoeken naar houvast en herkenning. De protagonisten in mijn werk kenmerken zich ieder door hun eigen ontdekkingsdrang. Ontdaan van hun direct herkenbare omgeving, sociale context en geschiedenis worden ze de lijdende voorwerpen van hun eigen bestaan en mogelijkheden.