Artistieke expressie is voor mij een manier om mezelf in balans te brengen. Mijn motivatie om kunst te maken is omwille van de helende werking van het creatieve proces. Het creëren geeft me meer inzicht in mezelf en helpt me blokkades met betrekking tot mijn persoonlijk en sociaal welzijn te overwinnen. Kunst maken laat me toe te kunnen terugkeren naar de essentie en status van rust, het geeft me ruimte om te kunnen verwerken en te kunnen aanvaarden.

Mijn kunstwerken zijn 2 dimensionaal, meer bepaald digitale fotografie waarvan ik een echte fotoafdruk maak. Ik gebruik een digitale spiegelreflexcamera om mijn beelden te maken in combinatie met verschillende objectieven afhankelijk van mijn onderwerp en beoogt resultaat.

Ik pas verschillende technieken toe zoals ICM (intentional camera movement), meervoudige belichting en gebruik van lange sluitertijden om mijn beelden te abstraheren. Kleur en vorm gaan boven een registratie van de werkelijkheid. Op deze manier laat ik zien hoe ik me loslaat van alles wat ik als drukte en chaos ervaar en maak ik mijn publiek deelgenoot van de manier waarop ik in het leven sta. De onderwerpen die ik fotografeer zijn natuur en wildlife gaande van macrobeelden tot animal- en landscapes. Met de natuur als dragend element en mijn drijfveer om de wereld beter te kunnen begrijpen, te kunnen accepteren en te kunnen loslaten resulteren mijn creaties in beelden van rust, balans en puurheid. Dit los van enige regels of moeten, volledige vrijheid ervarend. Het is mijn ‘remedie’ voor de moeilijkheden die ikzelf ervaar bij het ‘moeten’ in onze maatschappij.

Ik maak gebruik van het aanwezige licht in de natuur. Dit is wat het is, echt en niet manipuleerbaar. Mijn verhaal toont zowel contrastrijke kleuren die bij het gevoel van drukte en chaos aansluiten alsook zachte kleuren die representatief zijn voor mijn gevoel van rust, harmonie en eenvoud. Mijn abstracte beelden, het verlies van focus staan voor afstand nemen van de realiteit en voor het loslaten van het dagelijks leven zelf. Mijn werk is een wijze om de werkelijkheid van een afstand en met ander perceptie te bezien, te omarmen, te kunnen helen en terug in balans te komen.

Andere natuurfotografen, teksten maar vooral mijn eigen levenservaringen zowel positief als negatief inspireren me om creatief te fotograferen. Ze maken me bewuster van waarden en normen, geven me de kracht om anders te denken en te handelen. Eigen identiteit, eigenwaarde, echtheid en eigen creativiteit worden een belangrijke focus in tegenstelling tot de drukte, de chaos en oneerlijke hedendaagse maatschappij.

Mijn werk neigt naar het abstract impressionisme, mijn persoonlijke emotie en focus op innerlijke energie uitdrukkend in mijn fotografische beelden. Mijn identiteit krijgt vorm middels mijn kunst, wat mij tot een autobiografisch kunstenaar maakt. Door de focus te verleggen in mijn beelden neem ik afstand om de harmonie en orde terug te brengen in de chaos van alledag. Het pure, de eenvoud en de echtheid van natuur en wildlife zijn een inspiratie doorheen mijn creatieve proces.

Ik zie graag dat mijn werk de kijker ook helpt om zich los te maken van alles wat er niet toe doet in het leven om te komen tot de essentie.

Brigitte Storms, 22 mei 2020