Schilderen is geen kunst, maar de kunst is het schilderen.
Mijn naam is Cees Slokker. fotografisch portrettekenaar en kunstschilder. sinds een aantal jaren specialiseer ik mij in landschappen stillevens en portretten, ik ben als tekenaar en schilder autodidact.
De schilderijen worden in olieverf geschilderd op paneel (masoniet) en op doek. hoewel figuratief en realistisch toch ben ik een schilder die graag werkt met varkensharen kwasten. de fijnere penselen worden alleen gebruikt 'bij details. het spel tussen, olieverf, ondergrond, de spanning tussen de voorwerpen en de huid van de voorwerpen of personen is wat mij fascineert. het is meer dan een registratie, het is mijn interpretatie in olieverf. zo gezien worden voorwerpen heel bijzonder. in opzet klassiek, maar door schilderwijze en compositie modern.
Heeft u belangstelling voor één van mijn schilderijen of fotografische tekeningen , dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.
vriendelijke groet.My name is Cees Slokker. Photographic portrait writer and art painter. For several years I specialize in landscapes still life and portraits, I am a draftsman and painter car actress.
The paintings are painted in oil paint on panel (masonite) and on canvas. Although figurative and realistic, I'm a painter who works with pig hair brushes. The finer brushes are used only 'with details. The game between, oil paint, substrate, the tension between the objects and the skin of the objects or persons is fascinating me. It's more than a registration, it's my interpretation in oil painting. As seen, objects are very special. In classical style, but by painting and composition modern. If you are interested in any of my paintings or photographic drawings, please contact me.
Sincerely.
Mein Name ist Cees Slokker. Fotografischer Porträtschreiber und Kunstmaler. Seit einigen Jahren spezialisiere ich mich auf Landschaftsstilleben und Porträts, bin Zeichnerin und Malerin.
Die Bilder sind in Ölfarbe auf Platte (Masonit) und auf Leinwand gemalt. Obwohl figurativ und realistisch, bin ich ein Maler, der mit Schweinehaarpinseln arbeitet. Die feineren Bürsten werden nur mit Details verwendet. Das Spiel zwischen, Ölfarbe, Substrat, die Spannung zwischen den Objekten und der Haut der Objekte oder Personen fasziniert mich. Es ist mehr als eine Registrierung, es ist meine Interpretation in der Ölmalerei. Wie gesehen, sind Objekte sehr speziell. Im klassischen Stil, aber durch Malerei und Komposition modern. Sie an einem meiner Gemälde oder fotografischen Zeichnungen interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte.
Mit freundlichen Grüßen.