Danielle schildert voornamelijke realistische portretten, maar ook strandtaferelen en modellen komen van haar hand. Ze schildert figuratief in een losse stijl met duidelijk zichtbare penseelstreken, maar kan ook de details minutieus weergeven.

De portretten worden geschilderd met aandacht en diepgang. Ze houdt van de uitdaging om zowel de gelijkenis als persoonlijkheid goed weer te geven. De blik is belangrijk, naast dat de geportretteerde zich moet herkennen in het portret moet het de toeschouwer ook blijven boeien.

Ze heeft ruim 10 jaar aan de Zweedse kust gewoond, en dat zie je terug in haar strandtaferelen.Het licht, zorgeloosheid, spelende kinderen op het strand. Ze stralen vrolijkheid uit. Het is duidelijk te zien dat ze in haar strandscenes de ┬┤feelgood┬┤ momenten graag weergeeft.