Zithoudingen als inspiratiebron voor beeldende objecten

De mens zit, als hij denkt dat hij zit

Zitten - het lijkt een eenvoudige en zelfs universele handeling. Toch bestaat er een rijke verscheidenheid aan zitvormen in de wereld; cultuur, sociale distinctie, man-vrouw rolpatronen: allemaal zaken die de manier van zitten van de individuele mens kunnen beïnvloeden. Deze diversiteit is het uitgangspunt voor de stoelachtige objecten van
Delano Paul Mac Andrew.

Het zijn met name zithoudingen uit diverse sociale klassen en culturen die worden verbeeld in de objecten. Niet alleen de zithouding is van belang; ook de context die eraan kleeft, zoals alle regels en rituelen die onlosmakelijk verbonden zijn met de betreffende zithouding. Daarvan verhalen zijn zitscuplturen.