Stories of Light & Shadow

Kijken naar het spel van licht en schaduw is en blijft fascinerend. Als jongen van circa 10 jaar trok Dirk van der Stouw er geregeld op uit met zijn schetsboek en potlood. Om iets van dat spel te leren begrijpen.

Wat gebeurt er met het stilstaande object of het bewegende subject dat je wilt vastleggen, terwijl het licht verandert? Van moment tot moment ontwikkelt zich dat tot een uniek verhaal. En het werk dat daaruit voortvloeit, wordt een bonte verzameling van Stories of Light & Shadow

Fascinatie in beeld en vorm
Terwijl de wereld in en om hem heen voortdurend in beweging is en blijft, legt Dirk van der Stouw zijn fascinatie voor het stille verbond van licht en schaduw vast in beelden en vormen.

Schilderen, tekenen als beeldhouwen zijn voor Dirk van der Stouw ook niets anders dan voertuigen om zichzelf en anderen te laten zien wat het hem ten diepste raakt. In bepaalde landschappen, onverwachte stadsgezichten of het eeuwig veranderende gezicht van de zee.

Dat roept bij hem ook de passie op te streven naar de meest treffende weergave van de unieke persoonlijkheden van geportretteerde mensen en de karakteristieke eigenheid van dieren.
Profiel
“Er is een dubbele kloof tussen de schilder en de kijker. Tussen de gevangen ‘waarneming’ naar verf en van verf en weer naar naar het ervaren beeld”. Vrij naar Joost Zwagerman. In: De stilte van het licht (2015 Amsterdam)

Dirk van der Stouw (1951) is full time bezig met het produceren van figuratieve beeldende kunst. Studies van illustere voorgangers en eigentijds persoonlijk werk dat overwegend een mix is van impressionistische, luministische en realistische stijlkenmerken, met een losse touch.

“Elk werk dat ik maak, stelt me voor nieuwe uitdagingen. En altijd zal ik op zoek blijven (door dagelijkse ervaringen,) in boeken, musea, bij meesters en specialisten, bij docenten en collega-kunstenaars naar wat mij nieuwe inzichten oplevert en inspireert”

Daarom: “Het is al doende dat men het maken der dingen leert” Dom Hans van der Laan, Pater/architect, in: Vormenspel der Liturgie (Leiden z.j.)

Dirk heeft vanaf zijn jonge jeugd getekend en geschilderd, naast zijn universitaire studie Onderwijskunde, leraren opleiding natuurkunde en techniek en arbeid bij NS en ProRail: portretten, landschappen en stadsgezichten.