Over het werk

Cultuur is een kunstmatig geconstrueerde werkelijkheid die gebaseerd is op algemeen geaccepteerde normen en gebruiken. Een model dat soms botst met onze natuurlijke driften en met universele waarheden. Een model dat wij aannemen als ‘de werkelijkheid’.
Voortdurend zappen wij binnen verschillende bewustzijnslagen om te kunnen leven. Wij zijn er bedreven in.

Kritisch kijk ik naar deze ‘geconstrueerde werkelijkheid’, het is mijn bron.
Sociaal-culturele processen bevries ik als het ware in beeld. Binnen dat beeld zoek ik naar intimiteit en betekenisvolle stilte.
Natuurlijk speelt de plek, de afmeting, betekenis en sfeer ook een belangrijke rol bij het maken van een installatie.

De locatie-gebonden installaties, maar ook de autonome beelden, zijn gedacht vanuit gewone materialen uit het dagelijks leven. Naast foto’s en filmpjes, soms opgebouwd uit overvloeiende dia’s, wordt onder andere stof, was, zeep, schuimrubbber, karton, pvc-pijp en haar gebruikt.

Geïmproviseerde elementen zijn onderdeel van de beeldende oplossingen. Draden en naalden hangen soms nog aan het werk. Dat zichtbaar ‘gemaakte’ is belangrijk, het laat zien dat het om een opvatting gaat die tijdelijk is.

dec. 2012