artikel 325 a
verslaafd aan genot / je leven /
je moet er vorm aan geven eer het te laat is
het is laat
onvrije mensen hebben het moeilijk
maar ook wij –