Tussen lyriek en abstractie

In mijn manier van werken is er geen vooropgezet plan of idee. Kleuren worden intuïtief tegen elkaar of over elkaar aangebracht. Het is het creëren van een chaos en op een gegeven moment dàt doen, waar het werk me toe aanzet. Die actie vertaalt zich vaak in een lijnenspel. Direct uit de tube of flacon worden de lijnen ingekerfd in de nog zachte verf of komen er in reliëf bovenop te liggen. Dit herhaalt zich totdat er een beeld ontstaat waarvan ik de 'klank' herken.