Vervreemdende en ongemakkelijke situaties, de verstilling van een moment, dat zijn thema’s die Helen Vreedeveld in haar schilderijen probeert uit te drukken. Daarin zoekt zij naar een zo groot mogelijke ruimte, die niet letterlijk hoeft te bestaan. Deze ruimte wordt niet zozeer weergegeven door een concrete architectonische ruimte, maar bijvoorbeeld door gelaagde kleurovergangen. Zo koppelt zij haar onderwerpen los van de beperking van het dagelijkse. Je zou het werk ook poëtische metafysica kunnen noemen: het wezen der dingen verbeelden zonder waarde te hechten aan de stoffelijke vorm.


“Helen Vreedeveld schildert de menselijke aspecten in het samengaan van hemel en aarde; wonder barende taferelen, gekleurd door humor en compassie.”
– Marjolijn Jager, Galerie de Queeste

lees meer over het werk:
http://galeriedequeeste.nl/kunstenaar/helen-vreedeveld_60.html