Beeldend werken

Hilly Hoitema vindt haar inspiratiebron in de vrouwelijke vormen. In haar beelden is innerlijke verstilling waarbij de kijkrichting opwaarts lineair is gericht. De beelden kennen een verhaal waarbij het niet direct zichtbare aanwezig is.
Er is een streven naar een autonoom beeld, een beeld zonder voorgeschreven context. Een beeld binnen de eigen referentiekaders.

In haar atelier werkt Hilly Hoitema in verschillende steensoorten, zoals albast, serpentijn en Belgisch hardsteen. Verder maakt ze ook beelden in hout, brons en staal waarbij het thema, de mens als een gegeven is.

De wijze waarop zij het menselijk lichaam verbeeldt is onder andere verrassend door het gebruik van de verschillende materialen.