Ina Scholten maakt voornamelijk licht-figuratieve, zeer kleurrijke schilderijen. Zij is zich in haar artistieke werk de laatste jaren steeds meer gaan toeleggen op grotere acrylschilderijen waarin thema’s als communicatie, verbinding en reflectie verbeeld worden. In haar werk spelen vooral mensen in hun onderlinge verband de hoofdrol. De (Italiaanse) titels van veel van haar doeken geven dat al aan. Haar verrassende benadering van deze thematiek resulteert in tot de verbeelding sprekende schilderijen, waarin kleur en vorm een spanning oproepend verbond aangaan.
Zij werkt op associatieve wijze en laat vanuit haar gevoel voor nuances het materiaal zijn werk doen. Schijn en werkelijkheid spelen een steeds wisselende rol, afhankelijk van wat de beschouwer wil zien. Haar werk is zeer toegankelijk en biedt door de gelaagdheid de kijker de mogelijkheid om verder te gaan dan wat gezien wordt. Hierdoor krijgt het voor menigeen ook een spirituele lading.
Ina Scholten Curriculum Vitae