Haar werk

In haar artistieke werk is Ina Scholten zich de laatste jaren steeds meer gaan toeleggen op grotere acrylschilderijen waarin thema's als (onvermogen tot) communicatie, verbinding, overbrugging en reflectie verbeeld worden.

Haar abstracte en licht-figuratieve benadering van deze thematiek resulteert in tot de verbeelding sprekende schilderijen, waarin kleur en vorm tot een nu eens bevrijdende, dan weer tot een spanning oproepende synthese komen.

Kenmerkend voor haar manier van werken is, dat ze uitgaande van een vertrekpunt uit de realiteit, dat kan zowel vorm als kleur zijn, in eerste instantie op associatieve wijze de materie naar haar hand wil zetten. Uiteindelijk kan zij echter vanuit haar sterk ontwikkelde gevoel voor nuances het materiaal zijn werk laten doen, hiermee ruimte gevend aan onbewuste, nauwelijks te vatten invloeden. Schijn en werkelijkheid spelen in haar werk dan ook de steeds wisselende hoofdrol, afhankelijk van de perceptie van de beschouwer.
Ina Scholten Curriculum Vitae