kijkenbijjaaplont

De werkelijkheid toont zich in vormen en kleuren, in processen en patronen, in structuren en golfbewegingen, in ritmes en dynamiek. Verandering is de blijvende factor.

Het innerlijk wordt blij van het ordelijke, maar het wanordelijke is ook een fundamentele ervaring. Licht hoort bij duister, orde bij chaos. Krachten en tegenkrachten, opbouwende en afbrekende: onlosmakelijk met elkaar verbonden. Innerlijke spanning.

Is dit alles creatief te verbeelden?

Ik werk met mdf, buigtriplex, cellenbeton, plamuur, montagekit, diverse soorten verf, fototechniek en wat er verder maar voorhanden is. Geboren in 1955; autodidact; ambivalenticus; drs. Nuttullooss.

alles slijt
hoop is de strohalm die
knakt van vergankelijkheid
wijs worden is de voortschrijding van
ons zondig, zwoegend zijn
en door te vluchten
en te vechten lopen wij blindelings
in de armen van ons dierbaar
lot dat wij zo graag ontlopen
Jaap Lont Curriculum Vitae
wat zou het leven zijn zonder:
1. Zondegenot
2. vrome Ontucht
3. bestaansverdriet
4. het menselijk tekort
?
??
???
Jaap Lont Curriculum Vitae (2)
VERBEELDING (maar van wat?)