Frêle buigend met de wind ‘n einder in zicht houden

(FOTO)GRAFISCH WERK EN POËZIE
Met mijn (foto)grafisch- en schrijverswerk verbind ik meer dan eens woord en beeld met elkaar. Zo geef ik vorm en inhoud aan observaties van het leven. Zo geef ik uiting aan waar hart en hoofd mee in de weer zijn. Ik tracht beelden te creëren waar de kijker 'in kan stappen' en een eigen verhaal kan beleven. Ik werk graag in langdurende projecten.
Een deel van mijn werk in de afgelopen jaren heeft geleid tot een expositie en/of een boekuitgave.

Over 'CONTES DE LA MER' (2017)
In de afgelopen jaren heb ik veelal ‘groot’ landschappelijk werk – meest in de vorm van een serie – gemaakt waarmee ik belevingen probeer over te brengen. Deze serie ‘Verhalen van de Zee’ vormt daarop een eerste uitzondering.
Met een achttal miniaturen ondersteund met een gedicht vertel ik verhalen die de zee me heeft gebracht op het strand van Conche des Baleines op Île de Ré (FR). Deze werkjes vormen gezamenlijk één serie en zijn als digitale grafiek het begin van een nieuwe weg in verbeelding middels grafisch werk.

Over 'VLUCHT' (2017)
In deze tijd worden we dag na dag geconfronteerd met beelden en verhalen van mensen op de vlucht. In mijn ogen een mensonterend gebeuren.
Steeds vaker word ik gegrepen door een gevoel van onmacht. Hoe kunnen we in de wereld alle mensen een veilige plek bieden? Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik zelf in een warme omgeving mag leven en het moeilijk is me ten volle in te leven in het alledaagse bestaan van de vluchteling. Met een gedicht en een vijftal beelden - gebaseerd op foto’s uit de landelijke Nood-Hollandse omgeving en digitaal grafisch bewerkt - poog ik emotionele belevingen (doodsangst, verweesd, begrensd, leidraden en verwachting) van mensen op de vlucht te verbeelden.

Over 'MONDING' (2016)
Met de serie ‘Stilte Dromen’ heb ik begin 2016 mijn project van de afgelopen jaren rond het thema Stilte (geïnitieerd vanuit Collectief in BEELD) afgesloten. In vervolg daarop maak ik in de komende tijd meer en meer ‘eenvoudige’ beelden en wil daarmee de kijker in een specifieke beleving mee nemen. Een eerste productie in dit kader is de serie MONDING. Een tiental beelden vergezeld door één gedicht.

Over 'STILTE DROMEN' (2013-2016)
Frêle buigend met de wind ‘n einder in zicht houden. Zo kwam in de loop van de jaren mijn serie in het kader van ‘Stilte en het Nederlandse Landschap’ (van Collectief in BEELD) tot stand. Van intuïtieve fotografie in 2013, op basis van een gezamenlijk kader van het Collectief, groeide mijn persoonlijke invulling in 2014 naar ‘droombeelden’ waar de kijker bij stil blijft staan en een eigen verhaal kan beleven. Mee dromen als het ware. Mee tussen de wimpers doorkijken naar wat zich in de verte afspeelt. Stilte dromen.
De stilte beleven als ‘n bron van leven. Van de grote mimespeler Marcel Marceau (1923-2007) - ‘man van de stilte’ - leerde ik over de magnetische kracht van de stilte. Gerard van Maasakkers (1949) bedwelmde me met zijn lied over de stilte. ‘De stilte is heilzaam, helend zacht als op het zeer van een wond......hard, ongenadig, vervelend gravend en grauw in het grijs van de grond’. Mede vanuit deze inspiratiebronnen ontstond in de loop van 2015 uiteindelijk de serie ‘Stilte Dromen’. Een vijftal beelden vergezeld van twee gedichten.

Over 'QUEESTE NAAR 'N HEMEL' (2012-2013)
In dit project is de kruisweg - een waardevol erfgoed voor Katholieken - de metafoor voor de weg die mensen gaan, in de individuele zoektocht om eigen idealen inhoud te geven. Queeste naar 'n hemel. Afgeleid van de passieverhalen verbeeld en verwoord ik in zeven gedichten en veertien fotografische werken een kruisweg. Over de strijd die de mens levert om zijn idealen te vervullen. Over het falen en feilen. Over de drive, de schwung, de bezieling.