natural patterns

Werk dat ik maak is vanuit mijn fascinatie en daardoor geïnspireerd in de parabels van de technologie met de natuur.
Parabelen in de pure schoonheid en zuiverheid van de natuur die in verhouding staat met materie en mineralen die in de moderne industrie worden gebruikt in de huidige energie transitie.
Mijn sculpturen, objecten en schilderwerken ontstaan in een syntheses van technologische materie in samenhang met natuurlijke esthetica van oorsprong.
Het zoeken en creëren in een verbinding van organische patronen, textuur, structuren in een symmetrische verhouding, probeer ik uit te beelden met behulp van geometrie samen met zuivere pigmenten in een minimalistische abstractie.
De zo ongelooflijke zuivere perfectie van patronen de pigmenten, de symmetrie, structuren en dynamiek die de natuur van oorsprong reeds heeft is zo absoluut.

Work that I make is based on my fascination and thereby inspired in the parables of technology with nature.
Parables in the pure beauty and purity of nature that is in proportion with matter and minerals used in modern industry in the energy transition.
My sculptures, objects and paintings are created in a synthesis of technological matter in connection with natural aesthetics of origin.
The search and creation in a connection of organic patterns, texture, structures in a symmetrical relationship, I try to portray with the aid of
geometry together with pure pigments in a minimalistic abstraction.
The so incredible pure perfection of patterns the pigments, the symmetry, structures and dynamics that nature of origin already has is so absolute.