Natural Patterns of synthesis van techniek en natuur.