Toen ik onlangs een rariteiten cabinet ontwierp heb ik daarbij gebruik gemaakt van de getallenreeks van Fibonacci.
In eerste instantie wilde ik met de Gulden Snede de maatvoering van het ontwerp bepalen. Immers, in de 16e en17e eeuw was het rariteiten cabinet evenals de Gulden Snede zeer populair.
Het getal van de de Gulden Snede is PHI=1,618.

Via de Gulden Snede kwam ik terecht bij de getallenreeks van de wiskundige Fibonacci (12e eeuw).
De getallenreeks van Fibonacci is specifiek in het maatgebruik, namelijk 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34, 55, 89 etc., waarbij een getal altijd de som is van de vorige twee getallen.
Het interessante is dat wanneer je in de Fibonacci reeks een getal en het getal daarvoor op elkaar deelt, de uitkomst bijna gelijk is aan PHI (bijv. 21:13 =1,615).
Nadat ik het ontwerp voor het rariteiten cabinet op basis van Fibonacci had afgerond vroeg ik mij af hoe ik deze getallenreeks in ‘het platte vlak’ als een aantrekkelijke grafische voorstelling zou kunnen weergeven.

In 2019 is de serie "Verkenning" ontstaan. 13 ontwerpen in zwart/wit en in kleur.
Het formaat van de voorstelling is vierkant, in principe 34x34 cm( = Fibonacci), maar sommigen zijn 33x33cm (= is ook Fibonacci, namelijk een optelling van de getallen 1,1,2,3,5,8,13).
Op verzoek kan een formaat van 55x55cm of maximaal 89x89cm gedrukt worden.
Daarbij houd ik mij aan de getallenreeks zelf. Voor de vlakverdeling en het lijnenspel voeg ik daar rotaties en/of kleur aan toe.
De kleuren die ik gebruik zijn de basiskleuren Cyan, Magenta, Yellow, Black. Die meng of verdun ik digitaal met behulp van het getal PHI.

Voor meer informatie : www.phi2art.com