Ruimtelijk werk

De beelden zijn gemaakt gedurende de afgelopen drie jaar.
De vormentaal is grotendeels organisch. Het materiaal is gips en aan de lucht drogende klei en andere materialen, zoals takken, gevonden voorwerpen, luchtballonnen, hout papier en karton.

De werkwijze: Vaak een ontwerp maken in 2D. Daarna de ruimtelijke uitbeelding. Tijdens het werk open staan voor onverwachte toevoegingen, veranderingen, aanpassingen.

De thema's zijn deels gebaseerd op de menselijke figuur of de kop, of onderdelen van het lichaam, maar zijn ook gericht op een beeldend uitgangspunt.


Het spel-element zie ik als een belangrijke motivatie om aan de slag te gaan, maar ook de onverwachte mogelijkheden van het materiaal en de manier waarop het werk zich onder je handen ontwikkelt.

Bij elk werkstuk heb ik geprobeerd de ontstaanswijze weer te geven.
Ook welke inspiratiebron een rol heeft gespeeld.

De meeste werkstukken beschouw ik als een studie of een onderzoek.
Het zoeken naar steeds een andere invalshoek is daarbij de leidraad.


De meeste foto's van mijn werk zijn genomen door de fotograaf Dimitri Valentijn